Szkolenie: Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 12.04.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi informuje, że są jeszcze wolne miejsca i zaprasza do udziału w szkoleniu: Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej, które odbędzie się w Łodzi, w budynku NOT, pl. Komuny Paryskiej dnia 26 kwietnia 2016 r. Szkolenie poprowadzi Mirosław Puzia Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Program szkolenia:

Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci

• Zakres informacji gromadzonych w bazie GESUT,
• Procedura tworzenia powiatowej bazy GESUT,
• Aktualizacja i udostępnianie powiatowej bazy GESUT,
• Narada koordynacyjna.

Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza jako standardowe opracowanie kartograficzne

• Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500,
• Procedura tworzenia bazy BDOT500,
• Aktualizacja i udostępnianie bazy BDOT500,
• Tworzenie i udostępnianie mapy zasadniczej.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB oraz EGiB

• Mapa do celów projektowych,
• Wytyczenie obiektów budowlanych,
• Inwentaryzacja powykonawcza,
• Klauzule na materiałach PZGiK /uwierzytelnianie/.

Dyskusja i pytania

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na szkolenie.

Zgłoszenie udziału w formie wypełnionego formularza prosimy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres: lodz@sgp.geodezja.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy (doc) >>>

Formularz zgłoszeniowy (pdf) >>>

Zaproszenie na szkolenie (pdf) >>>

 

Pełna informacja o szkoleniu na stronie Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi www.lodz.sgp.geodezja.org.pl

W.K.