Szkolenie stacjonarne „Aktualne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz prowadzenia baz danych PZGiK po zmianie przepisów z zakresu geodezji i kartografii”, 14 października 2021 r.

Data publikacji: 04.10.2021

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu  zaprasza na szkolenie stacjonarne „Aktualne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz prowadzenia baz danych PZGiK po zmianie przepisów z zakresu geodezji i kartografii”.


Szkolenie poprowadzi
Mirosław Puzia
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Rejestracja uczestników 9:00 – 9:30

Program szkolenia:

  1. Zmiany w ustawach Prawo geodezyjne i kartograficzne i Prawo budowlane.
  2. Nowe standardy wykonywania prac geodezyjnych.
  3. Ewidencja gruntów i budynków oraz RCN po zmianie przepisów.
  4. Najważniejsze zmiany w zasadach prowadzenia baz BDSOG, GESUT i BDOT500.
  5. Znowelizowana treść mapy zasadniczej.
  6. Posumowanie i dyskusja.

Wykorzystany do szkolenia materiał w postaci prezentacji przygotowanej przez wykładowcę zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym uczestnikom szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenie może mieć postać dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także przekazanie zgłoszenia w postaci skanu podpisanego uprzednio dokumentu papierowego.

Zgłoszenie  należy przekazać pocztą elektroniczną na adres e-mail: o.wroclaw.sgp@gmail.com

 

Odpłatność za szkolenie wynosi 280.00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Dla członków SGP, którzy mają opłacone składki, koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230.00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).

Wpłaty należy dokonać na konto:

SGP Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Numer konta: mBank 
08114000260000352229001026

koniecznie z dopiskiem „ szkolenie: 14 października 2021 r. – opłata za : ……(nazwisko i imię )”

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej.

Załączniki:

1_Zaproszenie i program (pdf)>>>

2a_Karta uczestnictwa (pdf) >>>

2b_Karta uczestnictwa (doc) >>>

 

Serdecznie zapraszamy.

 

GK