Szkolenie stacjonarne: „Wybrane problemy aktualizacji EGiB. Wyłączenia gruntów z produkcji. Wykazy zmian, gruntowe i synchronizacyjne. Zasady zawiadamiania stron w prawnych pracach geodezyjnych. Odmowa wprowadzenia zmian do EGiB przez organ po przyjęciu operatu technicznego”, Zielona Góra, 27 października 2023 r.

Data publikacji: 19.10.2023 | Data wydarzenia: 27.10.2023

W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy na szkolenie w dniu 27 października 2023 r. (piątek)

Temat szkolenia:

„Wybrane problemy aktualizacji EGiB. Wyłączenia gruntów z produkcji. Wykazy zmian, gruntowe i synchronizacyjne. Zasady zawiadamiania stron w prawnych pracach geodezyjnych. Odmowa wprowadzenia zmian do EGiB przez organ po przyjęciu operatu technicznego”

Miejsce szkolenia:

Uniwersytet Zielonogórski, Budynek A-8, sala 215

ul. Profesora Zygmunta Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra

Szkolenie jest adresowane do: wykonawców prac geodezyjnych, administracji geodezyjnej i kartograficznej, pracowników i studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ oraz wszystkich zainteresowanych osób.

 

Szkolenie poprowadzi:

dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH – specjalista w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami;

 

Przebieg szkolenia:

– czas szkolenia: 9.00 – 15.00

– rejestracja uczestników: 8.30 – 9.00

– w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa, na zakończenie dyskusja

 

Dodatkowych informacji udzielają: Bożena Szymańska i Krzysztof Konarski,

tel. 603 304 458, 605 831 770 e-mail: kis@data.pl; szymanska_b5@poczta.onet.pl

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość parkowania na miejscach parkingowych Uniwersytetu.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

250 zł – dla członków SGP, którzy mają opłacone składki, 350 zł – dla każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

300 zł – dla 5 i kolejnej osoby zgłoszonej z jednej instytucji/firmy.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego „FORMULARZA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU” wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kis@data.pl do dnia 22 października 2023 r.

 

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Zaproszenie (pdf) >>>