Szkolenie: „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego”, Łódź, 27 listopada 2014 r.

Data publikacji: 03.11.2014

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi zaprasza wykonawców prac geodezyjnych i pracowników administracji geodezyjnej do wzięcia udziału w szkoleniu: „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego”.

Program szkolenia:

Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania.

 • Definicja pracy geodezyjnej oraz wykonawcy i kierownika pracy,
 • Prace podlegające zgłoszeniu /wytyczenie budynku i sieci uzbrojenia terenu/,
 • Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/,
 • Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia,

EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji.

 • Definicja EGiB oraz operatu opisowo-kartograficznego,
 • Obowiązki sądów, notariuszy i organów administracji publicznej,
 • Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/
 • Wykonanie zastępcze.

GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci.

 • Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT,
 • Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/,
 • Uzgodnienie usytuowania sieci na terenach zamkniętych,
 • Obowiązki podmiotów władających sieciami.

Udostępnianie materiałów PZGiK.

 • Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK  /elementy EGiB/,
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB.
 • Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów.

Ustalanie wysokości opłaty.

 • Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK /wniosek a zgłoszenie/,
 • Opłata za wykonanie czynności … /wypis, uzgodnienie usytuowania sieci/
 • Dokument Obliczenia Opłaty.

Użytki gruntowe.

 • Zasady zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych.

Panel dyskusyjny w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Termin: 27 listopada 2014 roku (tj. czwartek) – Czas trwania : 9 30–15 00.

Miejsce: Sala w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a.

Szkolenie poprowadzi: Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Koszt uczestnictwa: 220 zł (zapytaj o rabaty).

Koszt obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu oraz lunch.

Zgłoszenie udziału w formie wypełnionego formularza zgłoszenia prosimy przesłać wyłącznie drogą e-mailową na adres: lodz@sgp.geodezja.org.pl do dnia 10 listopada 2014 r.

 

Zaproszenie na szkolenie >>>

Formularz zgłoszenia na szkolenie (doc)>>>

Formularz zgłoszenia na szkolenie (pdf)>>>