Szkolenie „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodeZjnych i kartograficznych” – Warszawa, 9 września 2015 r.

Data publikacji: 09.09.2015

 

W dniu 9 września 2015 roku w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawa szkolenie poprowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego woj. śląskiego Pana Mirosława Puzia. W szkoleniu uczestniczyło około 60 osób. Tematem szkolenia był „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych”.