Teledetekcja na pomoc archeologom

Data publikacji: 03.02.2015

Wczesnośredniowieczne kurhany, kamienne konstrukcje megalityczne, pozostałości stanowisk strzelniczych i okopów z II wojny światowej są wśród kilkunastu nowych stanowisk archeologicznych w Zachodniopomorskiem. Odkryto je dzięki zastosowaniu metod z zakresu archeologii nieinwazyjnej, która nie wymaga prowadzenia wykopalisk.

„Projekt jest pierwszą w historii polskich badań archeologicznych inicjatywą badawczą na Pomorzu łączącą najnowsze technologie teledetekcyjne, w tym lotnicze skanowanie laserowe oraz wysokorozdzielcze, wielospektralne zobrazowania satelitarne, a także badania geofizyczne i zdjęcia lotnicze” – mówi PAP dr Michał Pawleta, koordynator projektu z ramienia Instytutu Prahistorii (IP) UAM w Poznaniu.

Wyniki ogłoszono na półmetku projektu badawczego, który już na tym etapie doprowadził do istotnych ustaleń. Archeolodzy zastanawiali się, czy za pomocą metod nieinwazyjnych będą w stanie poszerzyć wiedzę na temat przeszłości rejonu nadleśnictwa Bobolice i Polanów. Skoncentrowano się zwłaszcza na obszarach leśnych, które podczas tradycyjnego rozpoznania archeologicznego – badań powierzchniowych, polegających na poszukiwaniu zabytków zalegających na powierzchni fragmentów naczyń ceramicznych czy dawnych narzędzi, rzadko kiedy kończą się sukcesem.

„Pozytywnym rezultatem dotychczasowych prac jest rozpoznanie i zinwentaryzowanie szeregu nowych stanowisk archeologicznych, ale również pozytywna weryfikacja wielu już nam znanych. Nasze metody sprawdziły się” – komentuje dr Pawleta.

Drugim celem projektu było określenie naukowej wartości samych metod i pozyskanych za ich pośrednictwem danych na rzecz konserwacji, zarządzania i ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Projekt opiera się na zintegrowanym wykorzystaniu kilku metod. Najpierw naukowcy skorzystali z różnorodnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Potem udali się w teren, gdzie przyjrzeli się wytypowanym miejscom, które zdaniem archeologów mogły być reliktami dawnej działalności człowieka. Następnie w co ciekawszych wykonali badania geofizyczne.

Badania realizowane są w ramach interdyscyplinarnego, dwuletniego projektu naukowego „Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biorą w nim udział naukowcy związani zawodowo z szeregiem ośrodków w Polsce: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum w Koszalinie oraz Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl