Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Data publikacji: 13.10.2013
Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało od Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Pana prof. Zygmunta Niewiadomskiego Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag, opinii i propozycji.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag, pinii i propozycji wyłącznie drogą elektroniczną do 5 listopada 2013 r. na adres e-mail:  sekretarz@sgp.geodezja.org.pl
Pismo Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (pdf) >>>
Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (pdf) >>>
 
Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (doc) >>>
 
W.K.