Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Aleksandra Bujakiewicz Przewodnicząca
Zdzisław Kurczyński Wiceprzewodniczący
Krystian Pyka Wiceprzewodniczący
Jacek Uchański Wiceprzewodniczący
Krzysztof Bakuła Sekretarz naukowy
Ryszard Preuss Sekretarz naukowy
Piotr Sawicki  Sekretarz naukowy
Dorota Zawieska  Sekretarz naukowy
Adam Boroń
Rafał Dąbrowski
Piotr Falkowski
Romuald Kaczyński
Jakub Markiewicz
Marek Mróz
Artur Warchoł

 

Więcej informacji o działalności Towarzystwa na stronie  www.ptfit.geodezja.org.pl

W.K.