Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

dr inż. Krzysztof Bakuła (Politechnika Warszawska) Prezes
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Wiceprezes
dr hab. inż. Piotr Sawicki prof. em. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wiceprezes
mgr inż. Jacek Siedlik (MGGP Aero) Wiceprezes
dr inż. Tomasz Kogut (Politechnika Morska w Szczecinie) Sekretarz naukowy
dr inż. Artur Warchoł (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach) Sekretarz naukowy
dr hab. inż. Sławomir Mikrut (AGH w Krakowie)
dr inż. Antoni Rzonca (AGH w Krakowie)
dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek (Politechnika Warszawska)
dr inż. Jarosław Wajs (Politechnika Wrocławska)
dr inż. Jakub Szulwic (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Marek Mróz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Więcej informacji o działalności Towarzystwa na stronie  www.ptfit.geodezja.org.pl

W.K.