Umowa Klastra GeoPoli podpisana

Data publikacji: 08.09.2014

Dzisiaj, 8 września 2014 r., została sfinalizowana inicjatywa Geodezyjnej Izby Gospodarczej i nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w tej sprawie przez, obecne na spotkaniu, reprezentacje 29 członków założycieli tego przedsięwzięcia.

Z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich umowę podpisali Prezes Kol. Stanisław Cegielski i Sekretarz Generalny Kol. Włodzimierz Kędziora.

Uroczystość podpisania odbyła się w gmachu Politechniki Warszawskiej, dzięki uprzejmości Pani prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej. Pani Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej czynnie i aktywnie uczestniczyła w realizacji pomysłu powstania Klastra GeoPoli.

W spotkaniu uczestniczył również Główny Geodeta Kraju Pan Kazimierz Bujakowski.

Zgodnie z §4 podpisanej umowy celami Klastra są

  1. Integrowanie i scalanie środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-komercyjnym – w warunkach współpracy i konkurencji.
  2. Tworzenie warunków dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz branż pokrewnych.
  3. Wspieranie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transregionalnym na rzecz członków Klastra.
  4. Wspomaganie członków Klastra w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej.
  5. Podnoszenie poziomu wiedzy kadry pracowniczej członków Klastra w zakresie uwarunkowań służących rozwojowi inicjatyw gospodarczych w ramach klastra i poza nim.
  6. Tworzenie ram dla zdobywania praktycznych umiejętności przez studentów uczelni – członków Klastra w firmach w nim zrzeszonych.
  7. Wsparcie dla konsultacji społecznych nad przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Klastra.
  8. Wspieranie w realizacji przedsięwzięć związanych z promocją eksportu usług geodezyjno-kartograficznych oraz branż pokrewnych, staży i praktyk studenckich w podmiotach zrzeszonych w Klastrze, selekcją kadr dla sektora gospodarczego branży geodezyjno-kartograficznej oraz branż pokrewnych.

 

Członkowie założyciele Klastra GeoPoli:

     1.     

EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie ul.

     2.     

GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

      3.     

GEODATA- Usługi Geodezyjne i Informatyczne Konrad Tusiński z siedzibą w Szczecinie

     4.     

Geodezyjna Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie

     5.     

Geokart-International Sp.  z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

     6.     

Geo-system Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie

     7.     

Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu

     8.     

InterTIM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

     9.     

Inżynieria Rzeszów SA  z siedzibą w Rzeszowie

   10.     

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne  „GEOMAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 

   11.     

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie

   12.     

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

   13.     

OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą  w Elblągu

   14.     

Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych  z siedzibą w Warszawie

   15.     

PROGEO KATOWICE K.Rogala, M.Nowak, D.Przybycień  Spółka Jawna z siedzibą   w Katowicach

   16.     

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

   17.     

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu

   18.     

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „GEODIK” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie                             ul. 5 Lipca 22 lok. 1

 

   19.     

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie                                ul. Czackiego 3/5

   20.     

TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bartycka 22

   21.     

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  Marian Piętka, Rafał Piętka z siedzibą w Legionowie ul. Kujawska 30

   22.     

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z siedzibą w Warszawie                                ul. Nowy Świat 2

   23.     

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie

   24.     

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z siedzibą w Olsztynie

   25.     

Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z siedzibą                         w Warszawie 

   26.     

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO  z siedzibą we Wrocławiu 

   27.     

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ                         z siedzibą w Warszawie

   28.     

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska  i Geodezji Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie

   29.     

Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie

W.K.