Uroczyste ostatnie pożegnanie Profesora Adamczewskiego

Data publikacji: 12.09.2018

We czwartek 6 września 2018 r. na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej w Warszawie odbył się uroczysty pogrzeb Profesora Zdzisława Adamczewskiego, zmarłego tragicznie 15 sierpnia, w wieku 86 lat, byłego prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, byłego prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, profesora Politechniki Warszawskiej, prorektora uczelni, dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii i niezapomnianego redaktora Przeglądu Geodezyjnego. Wspaniałego kolegę i mentora rzeszy geodetów pożegnała liczna delegacja środowiska naukowego, administracji, ale przede wszystkim wielu członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich, będących jego wychowankami. Pojawiła się także delegacja z  Ziemi Łódzkiej, z której Profesor pochodził. W czasie uroczystości wspominano Profesora, odczytano fragmenty jego Geofelietonów oraz wysłuchano muzyki akordeonowej, którą Profesor tak uwielbiał.

 

Z wielkimi honorami Profesor został pochowany przy asyście wojskowej i przy dźwiękach orkiestry. Wrześniowy numer Przeglądu Geodezyjnego poświęcony będzie jego pamięci.

Tekst: Krzysztof Bakuła
Zdjęcie: archiwum rodziny Adamczewskich

W.K.