Ustalanie linii brzegu, Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami – szkolenie 11 sierpnia 2015 r.

Data publikacji: 24.07.2015

Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie „Ustalanie linii brzegu, Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami”, które dobędzie się 11 sierpnia 2015 r., w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Zakres szkolenia:

  1. Linia brzegu – definicja, przepisy regulujące.
  2. Ustalanie linii brzegu – etapu procesu ustalania linii brzegu, wytyczne ustawowe.
  3. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  4. Geodezyjne rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  5. Wpływ linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków.
  6. Linia brzegu w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
  7. Wpływ linii brzegu na prawo własności gruntów.
  8. Dokumentacja Geodezyjna z ustalania linii brzegu.
  9. Dokumentacja Geodezyjna z projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  10. Orzecznictwo Sądów.

 

Prowadzący szkolenie:

Krzysztof Kowalski – geodeta, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@sgp.geodezja.org.pl lub faxem na: (22) 827 72 25 do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Zaproszenie na szkolenie >>>

Zgłoszenie na szkolenie (doc) >>>

Zgłoszenie na szkolenie (pdf) >>>

W.K.