Uwagi do projektu Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przekazane.

Data publikacji: 29.03.2018

Stowarzyszenie Geodetów Polskich na prośbę Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Artura Sobonia przygotowało uwagi do projektu Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i przekazało je dnia 28 marca 2018 r.

Opiniowany projekt dostępny tutaj >>>

Przekazana tabela uwag do projektu >>>

W.K.