Uwagi Stowarzyszenia Geodetów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (projekt z dnia 16 marca 2015 r.)

Data publikacji: 15.04.2015

 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. zostały przekazane do Głównego Geodety Kraju uwagi Stowarzyszenia do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (projekt z dnia 16 marca 2015 r.).

Wszystkim, którzy nadesłali swoje uwagi do powyższego projektu oraz Przewodniczącej Głównej Komisji ds. Legislacji Pani Lidii Danielskiej za ich opracowanie serdecznie dziękujemy.

 

Pismo przekazujące uwagi >>>

Przekazane zestawienie uwag do projektu >>>

W.K