V Forum na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, 20 – 21 października 2016 r.

Data publikacji: 21.09.2016

W imieniu organizatorów: Głównego Geodety Kraju, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Polskiej Geodezji Komercyjnej, Stowarzyszenia Kartografów Polskich i Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych po raz piąty zapraszamy do udziału w Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, które odbędzie się w dniach 20 – 21 października 2016 r. Podczas forum kontynuowana będzie dyskusja dotycząca systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, która w ostatnich latach zintegrowała działania środowiska geodezyjnego.

Formuła tegorocznego, dwudniowego spotkania zakłada organizację sesji tematycznych, w trakcie, których omówione zostaną następujące tematy:

  • Rozwój geodezji i kartografii,
  • Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii i dyscyplin pokrewnych na poziomie wyższym,
  • Szkolnictwo zawodowe w zakresie geodezji na poziomie średnim,
  • Doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów,
  • Kształcenie zawodowe vs. potrzeby biznesu.

Zaplanowano także dwie sesje warsztatowe:

Kształcenie geodetów na poziomie średnim – warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym szkolnictwem zawodowym, oczekiwanymi zmianami w tym zakresie oraz ich wpływem na kształcenie techników geodetów, a także mającym propozycje modyfikacji programu kształcenia zawodowego,

Doskonalenie zawodowe – warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym dostosowaniem programów szkoleń planowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do rzeczywistych (obecnych i przewidywanych) potrzeb pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także osobom zainteresowanym dyskusją nad potrzebą wprowadzenia szkoleń systemowych i ich kształtem.

Szczegółowy program zostanie opublikowany w ciągu najbliższych dni.

 

Zarejestruj się

 

Miejsce obrad: Hotel Windsor,  Jachranka 75, 05-140 Serock

Udział w forum jest bezpłatny, uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz noclegów.

Koszt noclegu w miejscu obrad wynosi: 257,80 zł brutto w pokoju jednoosobowym 286,90 brutto (na osobę: 143,45 zł brutto) w pokoju dwuosobowym

Rezerwacji noclegów niezależnie od zgłoszenia uczestnictwa w Forum należy dokonać bezpośrednio w hotelu tel. 22 782 87 87 powołując się na rezerwację nr AZ 234.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu organizatora z Warszawy do Hotelu oraz powrotnego po zakończeniu obrad. Odjazd w dniu 20 października br. z okolic Dworca Centralnego o godzinie 12:00. Wyjazd z Jachranki do Warszawy w dniu 21 października br. ok. godziny 14:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 października 2016 r. lub wyczerpania puli wolnych miejsc dla uczestników.

Dodatkowe informacje:

Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej GUGiK
email: VForum@gugik.gov.pl 
tel.:  Julia Kurpiewska – 22 563 13 36
        Jakub Giza – 22 563 13 30

W.K.