VI Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2019 już za nami…

Data publikacji: 01.10.2019

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz z Kołem SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym już po raz szósty zorganizowali  w dniach 21-22 września 2019 r. Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2019. Tym razem w zawodach uczestniczyło 36 zawodniczek i zawodników z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Zawody po raz pierwszy 6 lat temu zainicjowali Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, jak również geodeta Stefan Marzec oraz Prezes Koła SGP w Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Pęski. Z pomocą i poparciem Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SGP, dzięki przychylności lokalnych władz samorządowych, udało się zorganizować pierwsze zawody, które kontynuowane są do dzisiaj. Zawody odbywają się na wysokim poziomie dzięki profesjonalnej organizacji kolegów i koleżanek z Kazimierskiego Ośrodka Sportowego oraz dzięki sponsorom, który wsparli działania związane z organizacją zawodów.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Starosta Kazimierski Jan Nowak oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.

W uroczystości otwarcia Mistrzostw uczestniczył Starosta Kazimierski Jan Nowak, który podkreślił unikatowy w skali kraju charakter imprezy i podziękował geodetom za przybycie na kazimierską ziemię. Zaprosił również uczestników za rok, kiedy planowane jest otwarcie basenu z  pobliskich gorących źródeł wody siarczkowej. Na uroczystości został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a także listy gratulacyjne osób, które objęły patronatem imprezę: Głównego Geodety Kraju, Prezesa Zarządu Głównego SGP, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SGP w Kielcach Jerzy Barański, Prezes oraz Prezes Koła SGP w Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Pęski.

Pierwsze miejsca na zawodach w poszczególnych kategoriach zajęli:

  • Kobiety – Monika Tomasik (Kielce)
  • Mężczyźni do 40 lat – Michał Ogrodniczak (Olsztyn)
  • Mężczyźni 41-60 lat – Robert Zaborowski (Morąg)
  • Mężczyźni 61-70 lat – Michał Wolny (Ruda Śląska)
  • Mężczyźni powyżej 70 lat – Jan Koniuch (Rzeszów)
  • Mężczyźni OPEN – Michał Ogrodniczak (Olsztyn)
  • Debel kobiet – Agnieszka Pęska-Siwik/ Monika Tomasik (Kazimierza Wielka/Kielce)
  • Debel mężczyzn – Michał Ogrodniczak/Robert Zaborowski (Olsztyn/Morąg)
  • Mikst – Dorota Podgórna-Ćwik/Dariusz Brylowski (Gołdap/Ełk)

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali wybrani Monika Tomasik oraz Michał Ogrodniczak, którzy zdobyli najwięcej punktów.

W klasyfikacji oddziałów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, zwyciężył Oddział SGP w Olsztynie, w klasyfikacji kół zwyciężyło Koło SGP w Olsztynie.

Szczegółowe wyniki oraz galeria zdjęć są dostępne w na stronie internetowej Świętokrzyskiego Oddziału SGP – www.sgpkielce.pl

Tradycyjnie, po sportowych rozgrywkach pierwszego dnia Mistrzostw, organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na uroczystą kolację, na której koleżanki i koledzy geodeci zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz taneczne.

Drugiego dnia imprezy rozegrano pojedynki finałowe, a następnie odczytano wyniki i uhonorowano pucharami i medalami zwycięzców.

Nagrody, medale, puchary i dyplomy wręczali: w mieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który ufundował puchary – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Maciej Długosz, a w imieniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Wice Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SGP Krzysztof Tomasik.

Na zakończenie sportowej imprezy wystąpił niezawodny kolega geodeta Dariusz Kocięcki ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, który zaśpiewał a capella utwór „Krakowski spleen” Maanamu.

Organizatorzy VI Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2019 serdecznie gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w rozgrywkach.  Podziękowania kierujemy również do sponsorów oraz wszystkich, którzy pomogli w organizacji imprezy.

 

Do zobaczenia za rok!
Lucjan Średnicki – Sekretarz Świętokrzyskiego Oddziału SGP

 

Uczestnicy rozgrywek

 

Zwyciężczynie w kategorii  kobiet

 

Zwycięzcy w kategorii mężczyźni  OPEN

 

Puchary i dyplomy

P.I.