VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne – komunikat nr 4

Data publikacji: 09.09.2015

 

Znany jest już ostateczny program VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego. Tematyka prezentowanych wystąpień dotyczyć będzie roli fotogrametrii i teledetekcji  w systemach informacji przestrzennej, współczesnych technologii fotogrametrycznych, technicznych aspektów przetwarzania danych geoprzestrzennych, a także ich wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki. W wydarzeniu tym bierze udział ponad 100 uczestników. Konferencja ta połączona jest również z uroczystościami 85-lecia Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, w czasie których na Wydziale Geodezji i Kartografii odsłonięta zostanie tablica poświęcona pamięci profesora Mariana Brunona Piaseckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem konferencji oraz informacją o niej. Przypominamy również, że nadal istnieje możliwość rejestracji i uczestnictwa w tej największej w tym roku konferencji międzystowarzyszeniowej gromadzacej specjalistów z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, kartografii, geoinformatyki, systemów informacji przestrzennej, gospodarki przestrzennej – przedstawicieli środowiska akademickiego, wielu przedsiębiorców, a także pracowników administracji publicznej.

Zapraszamy

 

Komunikat nr 4 >>>

Program >>>