W dniach 6-9 czerwca 2019 r. w Bratysławie, odbyła się XXV Konferencja Dni Słowacko-Polsko-Czeskie

Data publikacji: 11.06.2019

W dniach 6-9 czerwca 2019 r. w Bratysławie, stolicy Republiki Słowackiej odbyła się jubileuszowa XXV Konferencja Dni Słowacko-Polsko-Czeskie.

Tegoroczna, XXV Konferencja Międzynarodowe Dni Słowacko-Polsko-Czeskie odbyła się w Bratysławie, w dniach 6-9 czerwca 2019 r. w partnerskiej współpracy: Słowackiego Towarzystwa Geodetów i Kartografów, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Czeskiego Związku Geodetów i Kartografów.


Na zdjęciu: Vaclav Sanda – CSGK, Dusan Ferianc – SSGK, Janusz Walo – SGP

 

W tym dwudziestopięcioleciu poznawaliśmy miejsca i miejscowości organizatorów; oprócz pomieszczeń konferencyjnych, mieliśmy okazję poznać techniczne, przyrodnicze i kulturowe atrakcje naszych krajów. Jedynym wyjątkiem był rok 2014, kiedy spotkanie geodetów odbyło się w Berlinie we współpracy z DVW w Niemczech w ramach INTERGEO.

Przez te wszystkie lata poznawaliśmy także władze administracji krajowych, Prezesów: Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Czeskiego Urzędu Geodezji i Katastru, którzy corocznie uczestniczyli w konferencji umożliwiając monitorowanie i porównywanie rozwoju administracji i usług tych ważnych Organów. Tak i tym razem, w pierwszym dniu konferencji,  aktualne informacje o narodowych działaniach administracji państwowej w zakresie geodezji i kartografii przedstawili:
Maria Frindrichova – przedstawicielka UGKK SR;
Alicja Kulka – zastępca Głównego Geodety Kraju GUGiK;
Karel Vecere – przedstawiciel CUZK.


Na zdjęciu od lewej: Vaclav Sanda, Janusz Walo, Alicja Kulka, Karel Vecere, Maria Frindrichowa, Dusan Ferianc

W kolejnych dniach konferencji prezentowane były zagadnienia z zakresu Informacji Katastralnej w poszczególnych krajach, dane przestrzenne dostępne przez usługi sieciowe w realizacji zadań administracji publicznej, technologie BIM z perspektywy geodety a także swoje prace studenckie prezentowali studenci ze Słowacji, Polski i Czech.


Karol Choromański prezentuje pracę na temat :”Wykorzystanie technologii nVIDIA CUDA do przyśpieszenia obliczeń przestrzennych na potrzeby laboratorium CENAGIS”.


Joanna Szymczak prezentuje pracę na temat: „Interaktywne przedstawienie zasobów muzealnych poprzez wykorzystanie Foto realistycznej Dokumentacji oraz technologii VR”.

Natomiast Damian Biel przedstawił pracę na temat: „Określenie źródeł deformacji konstrukcji wieży szybowej w oparciu o naziemny skaning laserowy i metodę elementów skończonych”.

Na zdjęciu od lewej: Damian Biel, Karol Choromański, Joanna Szymczak

Program konferencji starał się zawsze uwzględniać aktualne tematy i zagadnienia z dziedziny geodezji. W tym miejscu należy podziękować wszystkim referującym, którzy przygotowali szereg wysokiej jakości prezentacji, całemu gronu wykładowców i uczestników reprezentujących przedstawicieli wykonawców, administracji i środowiska naukowego a także studentom. Oprócz studentów spotykają się na konferencji również seniorzy, z których część uczestniczy w konferencji od pierwszego roku.
Język angielski, do dziś bariera komunikacyjna, jest w coraz powszechniejszym zastosowaniu. Dotychczas broniliśmy nadchodzące pokolenie przed  wykluczeniem naszych ojczystych  języków poprzez to, że jednym z celów konferencji było poznanie geodezyjnej terminologii krajów partnerskich i współpraca przy ich pomocy. Dzisiaj przygotowujemy się do przełamania tego okresu i otwarcia konferencji, tak aby mogła zostać włączona do „standardowych” działań FIG. Będziemy nadal aktywnie uczestniczyć w naszych „klasycznych” konferencjach, nawet pod presją sieci społecznościowych i elektronicznych wideokonferencji w celu zapewnienia skutecznej wymiany wiedzy o  najnowszych technologiach w geodezji, kartografii i katastrze oraz systemach informacji przestrzennej, aby poznać krajowe problemy związane z zawodem, wysłuchać interesujących prac doktorskich i studenckich a także cieszyć się relaksem z kolegami geodetami na wycieczkach, koncertach i  przyjęciach.

Na zakończenie tegorocznej Konferencji Prezes Oddziału SGP w Łodzi Pani Teresa Rżanek Kmiecik zaprezentowała krótki film o Łodzi – miejscu przyszłej konferencji oraz przekazała wszystkim uczestnikom zaproszenie do uczestnictwa w Dniach Polsko-Czesko-Słowackich w przyszłym roku  w Łodzi.

 

P.I.