W listopadzie 2018 rusza XVII wyprawa naukowa Bari – Jordania

Data publikacji: 08.10.2018

Już w listopadzie studenci z Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” działającego przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie wyruszą na XVII Wyprawę Bari. Tym razem odwiedzą Jordanię.

Koło Naukowe Geodetów Dahlta przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie od ponad 60-ciu lat prowadzi z sukcesami swoją działalność naukowo-badawczą. Studenci zrzeszeni w Kole podejmują corocznie nowe inicjatywy o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet ogólnoświatowym. Jednym z największych projektów studentów było zorganizowanie szesnastu już wypraw pod symboliczną nazwą BARI. „Wyprawy Bari” to mające początki w latach sześćdziesiątych cykliczne wyjazdy zagraniczne, które miały na celu wykonanie pomiarów geodezyjnych obiektów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ramach tej akcji studenci Akademii Górniczo–Hutniczej wykonali pomiary na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Afryce. Tegoroczna edycja skupia się na opracowaniu metodologii inwentaryzacji obiektów archeologicznych w pustynnych warunkach terenowych. Destynacją organizowanej w tym roku Wyprawy jest Jordania.

Uczestnicy wyprawy zamierzają zinwentaryzować pozostałości rzymskiego obozu legionowego Dajaniya, a także starożytne miasto Tuwaneh, gdzie krzyżowały się wpływy najważniejszych kultur Bliskiego Wschodu: Nabatejczyków, Greków czy Rzymian. Prace inwentaryzacyjne będą miały pionierski charakter w mało poznanej części Jordanii – Tafila-Ma’an.

Wypracowane metody inwentaryzacji będą służyły minimalizacji czasu potrzebnego na wykonanie niezbędnych prac oraz umożliwienie przedstawienia wyników prac w czytelny sposób zarówno dla środowiska branżowego, jak i wszystkich zainteresowanym tematyką. W tym celu wykorzystane zostaną nowoczesne metody pomiarowe – naziemny skaning laserowy, technologia Trimble RTX czy pomiary fotogrametryczne. Pozyskiwane dane przestrzenne staną się bazą danych o obiektach dziedzictwa kulturowego, a ich opracowanie pozwoli na stworzenie kompleksowej dokumentacji archeologicznej. Otrzymane rezultaty zostaną przedstawione szerszemu gronu odbiorców jako portal internetowy i wirtualne wycieczki. Ponadto, wyniki prac zostaną zaprezentowane na szeregu konferencji geodezyjnych i interdyscyplinarnych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

Tegoroczna Wyprawa otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności.

 

Informacje przekazała koleżanka Barbara Kosińska

P.I.