W Szreniawie o „rozwoju obszarów wiejskich”

Data publikacji: 08.11.2013

Ósme seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” na temat przemian strukturalnych obszarów wiejskich odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w dniu 6 listopada 2013 roku.

Relacja >>>

Autor: Stanisław Marcin Wiliński

Szersza relacja ukaże się w Przeglądzie Geodezyjnym