W Szreniawie o „rozwoju obszarów wiejskich”

2013.11.08

Ósme seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” na temat przemian strukturalnych obszarów wiejskich odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w dniu 6 listopada 2013 roku. 

Ósme seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” na temat przemian strukturalnych obszarów wiejskich odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w dniu 6 listopada 2013 roku. 

Relacja >>>

Autor: Stanisław Marcin Wiliński

Szersza relacja ukaże się w Przeglądzie Geodezyjnym