Warsztaty stacjonarne: „Aktualizacja baz danych – format GML z wykorzystaniem C-GEO”, Zielona Góra, 24 lutego 2023 r.

Data publikacji: 25.01.2023 | Data wydarzenia: 24.02.2023

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na warsztaty stacjonarne:

Aktualizacja baz danych – format GML z wykorzystaniem C-GEO.

Program:

 1. Podstawowe informacje na temat opracowania map obiektowych w kontekście stawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.
 2. Aktualizacja mapy zasadniczej na podstawie danych PZGiK w plikach GML:
  • import i wygenerowanie mapy zasadniczej,
  • edycja i tworzenie nowych obiektów z uwzględnieniem specyfiki baz danych BDOT, GESUT, EGiB,
  • kontrola poprawności danych (walidacja),
  • eksport różnicowego pliku GML
  • raporty, wykazy i inne operacje na danych z PZGiK.
 3. Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do bezpłatnych danych przestrzennych:
  • osnowa szczegółowa (usługi WMS i WFS),
  • dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,
  • dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),
  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k, punkty adresowe.

Prowadzący:
Jerzy Biegalski Softline Plus wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Termin:
24 lutego 2023 r. (piątek), 9.00 – 15.00

Miejsce:
Uniwersytet Zielonogórski, Budynek A-8, sala 22,
ul. Profesora Zygmunta Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra

Koszt:
350,00 zł od osoby
250,00 zł od osoby dla członków SGP, którzy mają aktualnie opłacone składki

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Zielonej Górze

Numer Konta: 90 1140 1010 0000 3522 2900 1010 (mBank CompanyNet)

(z dopiskiem „opłata za warsztaty – Zielona Góra 24.02.2023 r.”, nazwisko i imię uczestnika warsztatów)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17 lutego 2023 r.

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Zaproszenie  >>>

Karta zgłoszenia (pdf) >>>

Karta zgłoszenia (doc) >>>

 

UWAGA: zgłoszenia i wpłaty można dokonać również za pośrednictwem poniższych formularzy.

W.K.

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: