Wnioski z konferencji pt. „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” zorganizowanej przez firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Data publikacji: 26.09.2014

W dniach 8 – 9 września 2014 r., w Jachrance, odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” zorganizowana przez firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji, reprezentujący zarówno służbę geodezyjną i kartograficzną, jak też wykonawców prac geodezyjnych, zgodnie sformułowali dwie sugestie:

  1. Usunięcie z zapisów prawa wymogu wydawania dokumentów licencji dla udostępnianych materiałów.
  2. Wprowadzenie dla zgłaszanej pracy prostej opłaty ryczałtowej.

Wnioski zostały przekazane Głównemu Geodecie Kraju. Firma GEO-SYSTEM zbiera deklaracje wsparcia wniosków uczestników konferencji. Do dnia 25 września. 2014 r. zgromadzono 371 dokumentów poparcia. Część z nich została już przekazana Głównemu Geodecie Kraju.

Pismo Prezesa Firmy GEO-SYSTEM przekazujące 250 deklaracji >>>

R.Ł., W.K.