Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych – szkolenie 9 września 2015 r.

Data publikacji: 28.07.2015

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Szkolenia Ustawicznego zaprasza na szkolenie na temat: „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych”, które dobędzie się 9 września 2015 r., w godz. 930 – 1530 , w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala C (V piętro).

Zakres szkolenia:

  • Odpowiedzialność zawodowa.
  • Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania.
  • EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji.
  • GESUT oraz nowe zasady jej aktualizacji.
  • Udostępnianie materiałów PZGiK.
  • Ustalanie wysokości opłaty.

Prowadzący szkolenie:

Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje, do dnia 8 września 2015 r. (decyduje kolejność zgłoszeń), Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 828 27 13, fax 22 826 87 51, e-mail: warszawa@sgp.geodezja.org.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę instytucji, NIP i telefon.
Odpłatność za szkolenie wynosi 200.00 zł (koniecznie zapytaj o rabat).

Wpłaty należy dokonać na konto:

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie,
nr 88 1240 6175 1111 0000 4569 1911
z dopiskiem „SZKOLENIE 9.09.2015”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

W celu wystawienia faktury VAT należy podać: nazwę firmy, adres i NIP.

 

Zaproszenie na szkolenie >>>

Zgłoszenie na szkolenie (pdf) >>>

Zgłoszenie na szkolenie (doc) >>>

W.K.