Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Data publikacji: 20.11.2013

 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej pt. „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”organizowanej w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniach 24 – 25 czerwca 2014 roku.

 

I edycja konferencji –  „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju” zorganizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w roku 2011 w Jachrance zgromadziła badaczy wywodzących się z ośrodków z całego kraju. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja zainicjowała cykliczne spotkania integrujące środowiska naukowe i samorządowe, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w planowaniu przestrzennym.

 

Obecna II edycja konferencji, będąca kontynuacją i rozwinięciem poprzedniej, ma na celu pogłębienie badań w dziedzinie gospodarki przestrzennej, koncentrując się na czterech głównych blokach tematycznych obejmujących szerokie zagadnienia związane z: planowaniem przestrzennym, procesem inwestycyjnym, organizacją gospodarowania przestrzenią oraz partycypacją społeczną.

 

Więcej informacje o konferencji i możliwościach publikacji zgłoszonych artykułów na stronie internetowej www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl

 

Wioleta Krupowicz