Wspomnienie o św.p. Zenonie Kaczmarczyku

Data publikacji: 28.10.2020

Wspomnienie o ŚP Zenonie Kaczmarku

Dnia 21 października 2020 r zmarł w wyniku powikłań pocovidowych nasz serdeczny przyjaciel i kolega magister inżynier geodeta Zenon Kaczmarczyk.

Urodził się 19 grudnia 1955 roku w miejscowości Łyse województwo mazowieckie w rodzinie robotniczo (ojciec majster budowlany) – inteligenckiej (mama nauczycielka w przedszkolu). Ukończył Szkołę Podstawową w Łysych. Od września 1970 r do maja 1975 r był uczniem Technikum Geodezyjno – Drogowego w Białymstoku (klasa geodezyjna: wychowawcy Mieczysław Fidziukiewicz i Ignacy Sitko, uczyli m.in. panie Kojro, Surowiec, Wojtkiewicz, panowie Kulczakowicz, Kuryłowicz, Piętka, Jurski, Jelisiejew, Blum-Kwiatkowski, Dawidziuk, Żakowicz), mieszkał w internacie szkolnym ul. Dobra 3 w Białymstoku. W lipcu 1975 roku zdał egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską i od października został studentem Wydziału Geodezji i Kartografii. Absolwent Wydziału o specjalności geodezja urządzeniowo – rolna (wykładali m.in. profesorowie Kamela, Lazzarini, Trautsolt) (tytuł magister inżynier geodeta).

W sierpniu 1980 r podejmuje pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Łomży w bezpośredniej produkcji. Poznał praktycznie cały zakres robót geodezyjnych od prowadzenia ewidencji po wywłaszczenia i scalenia gruntów. Ukończył kurs klasyfikatorów – gleboznawców, zdobył w 1988 r uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji dotyczące pomiarów realizacyjnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i sporządzania dokumentacji prawnej.

Swoje wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystał w tworzącym się w 1990 roku Urzędzie Rejonowym w Zambrowie na stanowisku administracyjnym Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W wyniku zmian w strukturze administracji samorządowej od 1 stycznia 1999 roku Zenon Kaczmarczyk stał się pracownikiem Starostwa Powiatowego w Zambrowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – Geodety Powiatowego, które zajmował do dnia śmierci.

Był wybitnym fachowcem od interpretacji prawa geodezyjnego oraz innych specjalistycznych aktów prawnych co docenił Urząd Wojewody zlecając prowadzenie w zastępstwie postępowań. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich w wielu zespołach opiniowania prawa. Organizował coroczne ogólnopolskie zawody strzeleckie geodetów w Czerwonym Borze, reprezentował Powiat Zambrowski w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Zenku! Będzie nam pracownikom starostwa i koleżankom/kolegom geodetom bardzo Ciebie brakować.

Starosta Zambrowski

mgr inż. geodeta

Stanisław Ożlański