Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2018/19

Data publikacji: 27.01.2020

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2018/19:

Prace magisterskie:

I. Emilia Wasilewska „Kalibracja radiometryczna zobrazowań pozyskanych kamerą Parrot Sequoia”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, promotor: dr inż. Piotr Walczykowski;

II. Piotr Garbuz „Projekt i implementacja aplikacji do monitorowania jakości rozwiązania sieciowego Network RTK”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz;

II. Rafał Marciniak „Estymacja wpływu atmosfery dla aplikacji InSAR w badaniach deformacji skorupy ziemskiej”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr Maya Ilieva;

III. Natalia Jolanta Bugajska „Ocena dokładności metod InSAR z wykorzystaniem danych pogodowych”, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. Wojciech Milczarek.

Prace inżynierskie:

I. Joachim Daniel Pawliński, Adam Wala „Zastosowanie współczesnych metod wyznaczania przemieszczeń obiektów inżynierskich na przykładzie mostu Brama Przemyska”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Przemysław Kuras;

II. Natalia Sadowska „Mapy zmian stanu prawnego miast Polski w ostatnim stuleciu”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Andrzej Głażewski;

III. Natalia Wielgocka „Pomiar statyczny z wykorzystaniem surowych danych GNSS pozyskanych urządzeniem mobilnym”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Tomasz Hadaś.

P.I.