Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku Geodezja i Kartografia w roku 2017/2018

Data publikacji: 31.01.2019

30 stycznia ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku Geodezja i Kartografia organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, edycja 2017/18.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 57 prac, z czego warunki formalne spełniało 53 prace (30 magisterskich oraz 23 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

W kategorii prace magisterskie oceniano prace z: Politechniki Warszawskiej (8), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (6), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (5), UWM w Olsztynie (3), WAT w Warszawie (3), AGH w Krakowie (2), Politechniki Koszalińskiej (2) i PWSTE w Jarosławiu (1).

Wśród prac inżynierskich wpłynęły prace z: Politechniki Warszawskiej (7), Politechniki Wrocławskiej (5), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (3), WAT w Warszawie (3), AGH w Krakowie (2), Politechniki Świętokrzyskiej (2), Akademii Morskiej w Szczecinie (1).

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

W kategorii prace magisterskie:

I miejsce:

Paulina Woźniak: Analiza możliwości wykorzystania obserwacji GNSS z sieci ASG-EUPOS w badaniach sejsmologicznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Dominik Próchniewicz;

II miejsce:

Dorota Marjańska: Stworzenie i analiza dokładności modelu quasi-geoidy dla układu EVRF2007 na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Olszak; 

III miejsce:

Sylwia Marczak: Identyfikacja obszarów osuwiskowych w zbiorze danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski.

 

Wyróżnienia:

Tomasz Adam: Metoda klasyfikacji wybranych obszarów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Izabela Piech;

Aleksandra Nowicka: Walidacja orbit satelitów systemu SWARM z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica.

 

W kategorii prace inżynierskie:

I miejsce:

Krzysztof Urbański: Wykorzystanie danych fotogrametrycznych z pokładu UAV w inwentaryzacji obiektu zabytkowego. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła;

II miejsce:

Paweł Trybała: Zastosowanie wybranych metod estymacji odpornej do wyrównywania sieci geodezyjnych. Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska; opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Muszyński;

III miejsce:

Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska: Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem wieloźródłowych danych fotogrametrycznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła.

 

Wyróżnienia:

Mateusz Melaniuk: Charakterystyka przestrzennego rozmieszczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Paulina Syrkosz, Klaudia Kapeluszna: Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Prace oceniała 21-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. W skład Komisji Konkursowej wchodzili ponadto:

1)            Dr inż. Krzysztof Bakuła (PW),

2)            Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz (WAT),

3)            Dr hab. inż. Tomasz Hadaś (UP Wrocław),

4)            Dr inż. Mirosław Kaczałek (UP Wrocław),

5)            Mgr inż. Marek Kłopotek (OPGK Lublin),

6)            Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (UR Kraków),

7)            Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz (UWM Olsztyn),

8)            Dr inż. Marcin Ligas (AGH),

9)            Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska (Uniwersytet Zielonogórski),

10)          dr inż. Tomasz Olszak (PW),

11)          Dr inż. Ludmiła Pietrzak (InterTim Suwałki),

12)          Robert Rachwał (OPGK Kraków),

13)          Mgr inż. Ryszard Rus (ArGeo Gdynia),

14)          Dr inż. Grzegorz Stępień (AM Szczecin),

15)          Dr inż. Katarzyna Stępniak (UWM Olsztyn),

16)          Dr inż. Anna Szafarczyk (AGH),

17)          Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski (AGH),

18)          Dr inż. Marcin Szołucha (WAT),

19)          Dr hab. inż. Marek Ślusarski (UR Kraków),

20)          Mgr inż. Tadeusz Wilczewski (Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Białystok).

 

Komitet organizacyjny tegorocznej edycji:

  1. Dr inż. Dominik Próchniewicz (PW) – przewodniczący
  2. Dr inż. Anna Kłos (WAT) – wiceprzewodnicząca

 

Autorzy tekstu:

Dominik Próchniewicz

Zdzisław Kurczyński

 

Załączniki:

Link do strony konkursu

http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl/index.php/konkurs

P.I.