Wyniki XLII edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (2019/2020)

Data publikacji: 10.07.2020

Tegoroczna już edycja XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej została przeprowadzona 4 lipca 2020 roku i po raz pierwszy według innych zasad.
W tym roku wszystkie olimpiady od 26 marca br. odbywały się jako dwustopniowe zawody wiedzy, nie wyłaniając laureatów, a jedynie finalistów. Było to zgodnie z rozporządzeniem z 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 530).
W szkołach kształcących techników geodetów w pięciu miastach, tj. Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze przeprowadzono część pisemną II etapu Olimpiady. W tej edycji, aby zachować dystans społeczny, zrezygnowano z części praktycznej (terenowej). Do zmagań przystąpiło 58 (z 78 wcześniej zakwalifikowanych) uczniów reprezentujących szkoły z całej Polski. Prace uczniów oceniło Jury Olimpiady na posiedzeniu w Warszawie. Wyłoniono 11 finalistów, którzy spełnili warunek konieczny, czyli uzyskali co najmniej 50% ze 160 możliwych do zdobycia punktów. Wyniki indywidualne i wyniki drużynowe XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej przedstawiamy poniżej w załącznikach.

Załączniki:

Wyniki indywidualne XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (pdf) >>>

Wyniki drużynowe (sklasyfikowano tylko zespoły trzyosobowe) XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (pdf) >>>

XLII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej na zdjęciach:

 P.I .