Wystąpienie Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Ministra Sprawiedliwości

Data publikacji: 20.04.2020

Stowarzyszenie Geodetów Polskich skierowało do Ministra Sprawiedliwości wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do Głównego Geodety Kraju o wsparcie tego wniosku.

Wniosek SGP do Ministra Sprawiedliwości o zmianę w ustawie o KW:

{nomultithumb}

    

 

Pismo SGP do GGK ws. ustawy o KW:

Załączniki:

Wniosek SGP do Ministra Sprawiedliwości o zmianę w ustawie o KW (pdf) >>>

Pismo SGP do GGK ws. ustawy o KW (pdf) >>>

P.I.