X Konferencja Techniczna nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” Legnica, 15-16 października 2015 r. – relacja

Data publikacji: 17.10.2015

Otwierając dziesiątą konferencję techniczną, która odbyła się w dniach 15 i 16 października 2015 roku w Legnicy, Wiesław Firliciński Prezes Honorowy SGP w Legnicy powitał jej uczestników i przedstawił zaproszonych gości, w osobach: Grażyny Skołbani, Anny Seremet, Jerzego Zielińskiego reprezentantów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Alicji Meusz Dolnoslaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Roberta Pajkerta Geodety Województwa Dolnośląskiego; Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Jana Cegły Prezesa SGP w Kaliszu; Stanisława Talerzowskiego Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych; Stanisława Sirojcia reprezentującego NOT w Legnicy; Ryszarda Raszkiewicza Starosty Złotoryjskiego; Janiny Mazur Starosty Legnickiego; Tadeusza Krzakowskiego Prezydenta Miasta Legnicy.

Podziękował tym osobom, które zechciały przyjąć zaproszenie na konferencję i „są z nami”, życząc owocnego udziału w jej obradach.

Wiesław Firliciński, Ryszard Raszkiewicz

Tadeusz Krzakowski, Janina Mazur

Jolanta Kaleta przedstawiła rys historyczny koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego terenu, przywołując ludzi zasłużonych w tym dziele. Konferencja techniczna w Legnicy poświęconych tej tematyce została zapoczątkowana w 2005 roku.

Jolanta Kaleta

Wiesław Firliciński

Tadeusz Krzakowski podziękował za trwałą obecność konferencji w Legnicy, bo „miło nam, że jesteście i zechciejcie poznawać walory architektoniczne i turystyczne miasta. Życzę konferencji pomyślnych obrad”. Janina Mazur dziękowała za „kształtującą się i utrwalającą tu tradycję konferencji geodezyjnych”. Zapraszając do udziału w przyszłorocznej konferencji wyraziła nadzieję na takie jej zorganizowanie, aby w programie znalazł się czas na bliższe poznanie piękna legnickiej ziemi. Inni goście konferencji także dziękowali za możliwość uczestniczenia w niej i życzyli, aby spełniła wszystkie oczekiwania i wyznaczone cele.

Uczestnicy konferencji na sali obrad, od prawej: Jadwiga Łopusiewicz, Anna Seremet, Grażyna Skołbania, Stanisław Talerzowski

wygłaszanych referatach ich autorzy główny nacisk położyli na stosowanie przepisów prawa, zawartych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i ustawie Prawo budowlane. Przedmiotem mocno akcentowanym były pewne niedopracowania w nowelizacjach tych ustaw oraz przepisach wykonawczych do obu, jak i pominięcia roli geodety w procesie inwestycyjnym.

Jerzy Zieliński

Stanisław Cegielski

Jerzy Zieliński zarysował strategię Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i wskazał na praktyczne kłopoty, wynikające z prowadzenia procedur informatyzacyjnych w powiatach, za pomocą wielce zróżnicowanego oprogramowania, różnie opisującego obiekty i dane przestrzenne. Ten stan prowadzi do przekonania o konieczności zbudowania „modelu jakości”. Dążenie do poprawy spójności danych zawartych w bazach danych i rejestrach publicznych powinny być prowadzone w bazie zintegrowanej.

Na pytania i wątpliwości powodowane stosowaniem nowych przepisów prawa geodezyjnego odpowiadała Anna Seremet.

Grażyna Skołbania wskazywała na wielość przepisów, które winien przyswoić sobie geodeta, aby mógł dobrze prowadzić prace. Istotnym czynnikiem jest tu też ogrom i dynamika zmian w uregulowaniach, które musi respektować.

Grzegorz Olejarz (Geomatyka w Krakowie) w prezentacji na żywo przedstawił oprogramowanie pozwalające na prowadzenie koordynacji sytuowania uzbrojenia podziemnego terenu. Prezentowane opracowanie zawiera portal prowadzącego naradę, portal projektanta i branżysty.

Jadwiga Łopusiewicz (Architekt Miasta Legnicy) wskazała na zmiany, jakie przeszła geodezja (nowe narzędzia do pozyskiwania danych, a zwłaszcza technologie fotogrametryczne pozyskiwania danych przestrzennych), zmiany w przepisach obowiązujących w geodezji oraz budownictwie i odniosła się do skutków ich stosowania. Nie zawsze są one zbieżne z oczekiwaniami zainteresowanych. Uznała, że mocno niezadowalająco jest określona procedura narady koordynacyjnej zwoływanej przez starostę, w celu wsparcia zamysłu projektantów w sytuowaniu planowanego przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

…na wspólnej fotografii przed wejściem do budynku, w którym toczyły się obrady konferencji …

Beata Wiktorowska (Urząd Miasta Łodzi) przedstawiła stan zinformatyzowania zasobu geodezyjnego oraz sposobu świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych zainteresowanym informacją przestrzenną. Do wykonywania tych prac jest zaangażowanych 150 osób.

Marcin Sosiński (Starostwo Powiatowe w Wołominie) dzielił się swoim sposobem radzenia sobie z trudnym respektowaniem niezbyt jasno sformułowanych norm zawartych w przepisach prawa, którym musi podporządkować się geodeta.

Alicja Meusz zarysowała obowiązki służby geodezyjnej szczebla powiatowego oraz odpowiedzialność geodety za wyniki swej pracy. Bardzo mocno akcentowała konieczność rzetelnego traktowania przez geodetę tych obowiązków.

Jolanta Kaleta prowadząca dyskusję, w której dominowały pytania wynikające z wątpliwości w sposobie prowadzenia narady koordynacyjnej przywoływała „dobre praktyki” w radzeniu sobie z problemami pojawiającymi się w urzędzie legnickim. Przy tym akcentowała znaczenie jakości i aktualności danych opisujących elementy sieci uzbrojenia terenu, jak też punktów osnowy geodezyjnej dla najbardziej wiarygodnego wsparcia projektanta.

Stanisław Cegielski odnosząc się do wypowiedzi dyskutujących osób zaproponował, aby konferencja zechciała przyjąć wniosek o powołanie zespołu, w którym geodeci, projektanci i administratorzy sieci mogli przedyskutować wątpliwości jakie dostrzegają w obowiązujących przepisach prawa i wskazać ścieżki poprawy niezadowalających ustaleń.

Konferencja stanowiła także okazję do wypoczynku w czwartkowy wieczór, podczas którego można było podziwiać popisy wokalne i taneczne zespołu folklorystycznego i par prezentujących tańce towarzyskie. Znalazło się nieco czasu na zwiedzanie miasta i odwiedziny w muzeum.

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

Relacja (pdf) >>>

Pełne sprawozdanie z konferencji >>>

W.K.