X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne; I Kongres Geoinformacyjny: „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”, Kraków, 25 – 27 października 2023 r.

Data publikacji: 17.05.2023 | Data wydarzenia: 25.10.2023

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszają na X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne organizowane jednocześnie jako: I Kongres Geoinformacyjny „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń – organizatorów wydarzenia – powstała idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej. X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako:

I Kongres Geoinformacyjny

Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.

Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

 

X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
I Kongres Geoinformacyjny
„Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”

Termin:
25 – 27 października 2023 r. 

Miejsce:
Qubus Hotel Kraków, adres: ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w Sympozjum wynosi:

– w terminie do 30 czerwca 2023 r.                                                            –     950  zł + VAT

– w terminie po 30 czerwca 2023 r.                                                            –   1150  zł + VAT

– w terminie po 12 października 2023 r.                                                     –   1450 zł + VAT

– dla doktorantów, studentów oraz emerytów niepracujących            –     500  zł + VAT

 

z możliwością zwolnienia z podatku VAT.

Uwaga: zwolnienie z podatku VAT uzyskują osoby które prześlą wypełnione i podpisane „Oświadczenie jednostki” pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kongres-geo.pl.

 

Opłata obejmuje:

– udział w Sympozjum w dniach 25 –27 października 2023 r.

– materiały konferencyjne

– udział w uroczystej kolacji 25 października (środa) 2023 r. w hotelu QUBUS

 

 

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny

Numer Konta: 14 1140 0026 0000 3522 2900 1015 (mBank CompanyNet)

(z dopiskiem: I KG 2023 – „Imię Nazwisko”)

 

Opłata obejmuje:
– udział w Sympozjum w dniach 25 –27 października 2023 r.,
– materiały konferencyjne,
– udział w uroczystej kolacji 25 października (środa) 2023 r. w hotelu QUBUS.

Za dodatkową opłatą będzie można uczestniczyć w planowym w drugim dniu zorganizowanym wyjściu do teatru Bagatela (koszt zależny będzie od liczby chętnych uczestników – przewidywany to 150 zł). Na stronie Kongresu można znaleźć propozycję hoteli w różnych standardach z wstępnym blokiem rezerwacji dla uczestników Sympozjum.

Opłata nie obejmuje biletów do teatru i wybranych wycieczek zaproponowanych na stronie Kongresu przez organizatorów.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju w hotelu Qubus w cenie 440  zł brutto (pokój jednoosobowy) i 500 zł brutto (pokój dwuosobowy) – przy rezerwacji należy podać hasło “IKG 2023 AGH”.

Istnieje możliwość rezerwacji pokoju w hotelu Qubus w cenie 440 zł (pokój jednoosobowy), 500 zł (pokój dwuosobowy) – przy rezerwacji należy podać hasło “IKG 2023 AGH”.

Rezerwacji noclegu w hotelu Qubus można dokonać poprzez dedykowany dla uczestników kongresu link:

https://booking.profitroom.com/pl/qubushotelkrakow/details/offer/423768?code=IKG2023AGH&no-cache=&currency=PLN

lub przez kontakt do rezerwacji czynnej od poniedziałku do piątku 8:00-16:00. W pozostałych dniach i godzinach prosimy o kontakt z recepcją jak poniżej:

Justyna Gędzior

Specjalista ds. Rezerwacji Indywidualnych
Individual Reservation Specialist

nr tel. 12 374 5 157
nr fax 12 374 5 200
jgedzior@qubushotel.com

Na stronie Kongresu można znaleźć propozycję hoteli w różnych standardach, z wstępnym blokiem rezerwacji dla uczestników Sympozjum.

Liczba miejsc uczestników Kongresu ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji na stronie http://kongres-geo.pl i w komunikatach poniżej.

Komunikat 1 (pdf) >>>

Komunikat 2 (pdf) >>>

Komunikat 3(pdf) >>> 

Oświadczenie jednostki (pdf) >>>

Oświadczenie jednostki (doc) >>>

UWAGA: zgłoszenia i wpłaty można dokonać również za pośrednictwem poniższych formularzy.

 

W.K.

 

    Dane uczestnika szkolenia/konferencji

    Dane do faktury za szkolenie/konferencję

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: