X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne; I Kongres Geoinformacyjny: „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”, Kraków, 25 – 27 października 2023 r.

Data publikacji: 18.03.2023 | Data wydarzenia: 25.10.2023

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszają na X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne organizowane jednocześnie jako: I Kongres Geoinformacyjny „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń – organizatorów wydarzenia – powstała idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej. X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako:

I Kongres Geoinformacyjny

Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.

Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

Więcej informacji w komunikacie poniżej:

Komunikat 1 (pdf) >>>

 

W.K.