X Seminarium z cyklu „Rozwój Obszarów Wiejskich” – 28 października 2015 r.

Data publikacji: 27.09.2015

 

W dniu 28 października 2015 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie organizują kolejne:

X Seminarium z cyklu „Rozwój Obszarów Wiejskich”
na temat:

Przemiany strukturalne obszarów wiejskich.
Problemy rozwojowe wsi.
Dziedzictwo – źródło tożsamości.

Seminaria te odbywają się corocznie w Muzeum w Szreniawie k. Poznania i mają charakter otwarty. Uczestniczą w nich zainteresowani przedstawiciele różnych branż i naukowcy. Prezentowana jest tematyka rozwoju obszarów wiejskich. Prezentowane są aktualne problemy ochrony gruntów i ich zagospodarowywania.

W szczególności dyskutowane są zagadnienia np.:

  • gospodarowania nieruchomościami rolnymi
  • rejestracji praw własności,
  • wykorzystania historycznych dokumentów katastralnych,
  • sprawy scaleń, wymiany oraz podziałów gruntów,
  • przekształceń struktury obszarów wiejskich i zmian użytkowania z uwzględnieniem wpływu aglomeracji miejskich.

Seminarium rozpoczyna się o godz. 10 00, a zakończenie przewiduje się o godz. 16 30. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Koszty obiadu /25zł/ i dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Szczegółowy program udostępnimy zainteresowanym w terminie późniejszym.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznym Seminarium.

 

Informacji udzielają:

Maria Jankowska                         kom. 513 389 080             e-mail: maria.jankowska@vip.onet.pl

Wojciech Mielewczyk                   tel. 61 810 97 86               e-mail: w.mielewczyk@muzeum-szreniawa.pl

Waldemar Sztukiewicz                 kom. 501 315 615             e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu

 

Waldemar Sztukiewicz
Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Komunikat (PDF) >>>

W.K.