XI Konferencja Techniczna nt. “Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” w Legnicy już wkrótce, 20 – 21 października 2016 r

Data publikacji: 14.09.2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Mam przyjemność przesłać Państwu program XI Geodezyjnej Konferencji Technicznej poświęconej tematyce związanej z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W związku z tym, że prowadzone są w dalszym ciągu rozmowy z osobami, które mogłyby wygłosić referaty ściśle związane z tematyką Konferencji dopuszcza się wprowadzenie niewielkich korekt w programie.

 Jednocześnie informuję, że z uwagi na zmianę miejsca zakwaterowania w przypadku osób, które będą przyjeżdżać do Legnicy pociągiem, istnieje możliwość zwrotu kosztów za dojazd grupowy taxi z dworca kolejowego w naszym mieście do hotelu Milenium.

Fakt taki należy zgłosić podczas rejestracji 20 października w biurze Konferencji.

 Proszę także o dostarczenie wypełnionego oświadczenia, które zawarte jest w załączniku.

 

Z wyrazami szacunku

P-cy Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Wiesław Firliciński

 

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Bożena Nowacka – Szuster

tel. 76/724 35 86

tel./fax 76/72 33 173

kom. 697 488 959

e-mail: sgplegnica@wp.pl

 

Informacje organizacyjne:

mgr Agnieszka Marcinkowska-Lis

tel. 76/723 31 73 w. 25

tel./fax 76/72 33 174 w. 14

kom. 606 755 251

e-mail: agnieszka.lis@gazeta.pl

 

 

Komunikat nr 2 >>>

Informacja o konferencji >>>

Oświadczenie >>>

 

W.K.