XII seminarium szkoleniowe z cyklu: „Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”, Falenty, 10-12 maja 2023 r.

Data publikacji: 20.03.2023 | Data wydarzenia: 10.05.2023

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie oraz Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają na XII seminarium szkoleniowe z cyklu: „Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”. Tegoroczne seminarium odbędzie w dniach 10 – 12 maja 2023 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły, Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn.

 

HARMONOGRAM SEMINARIUM 

10.05.2023 r. (ŚRODA)

12:00 – 14:00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13:00 – 14:45 Obiad

15:00 – 15:15 Otwarcie seminarium szkoleniowego

15:15 – 16:45 I sesja

 • Wprowadzające wystąpienia Głównego Geodety Kraju i przedstawicieli Ministerstw

16: 45 – 17:15 Przerwa kawowa

17:15 – 19:00 II sesja

 • Panel ekspertów Przeglądu Geodezyjnego – „Problemy w stosowaniu przepisów prawa przez geodetów i administrację geodezyjną z punktu widzenia istotnych spraw dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa” – Sebastian Bała, Robert Łuczyński, Ludmiła Pietrzak, Dariusz Pręgowski, Mirosław Puzia, Albert Wójcik, Przemysław Zalewski, Andrzej Żylis

20:00 Kolacja (spotkanie integracyjne)

 

11.05.2023 r. (CZWARTEK)

8:30  – 9:15 Śniadanie

9:30  – 11:15 III sesja

 • „Problematyka gleboznawczej klasyfikacji gruntów – aktualne orzecznictwo” – Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji MRiRW
 • „Problematyka wyłączania gruntów z produkcji rolniczej” – Agnieszka Zdanowicz – Naczelnik Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych MRiRW
 • „Wybrane aspekty dotyczące wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie scalenia gruntów” – Edward Głażewski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:30 IV sesja

 • „Budynki w ewidencji gruntów i budynków i konsekwencje wynikające z nowych przepisów prawa dla tej ewidencji” – dr inż. Ludmiła Pietrzak

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:15 V sesja

 • „Wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – warunki wykonywania w zależności od wyników analizy materiałów zasobu” – dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH

16:15 – 16:45 Przerwa kawowa

16:45 – 18:30 VI sesja

 • „Wybrane prawne problemy podziałów i rozgraniczeń nieruchomości” – dr Mirosław Gdesz – sędzia WSA w Warszawie (zagadnienia związane z postępowaniem rozgraniczeniowym w trybie administracyjnym i sądowym, podziałami nieruchomości rolnych, regulacjami dróg publicznych, łączeniem działek)

20:00 Kolacja (grill)

 

12.05.2023 r. (PIĄTEK)

8:30 – 9:15 Śniadanie

9:30 – 11:15 VII sesja

 • „Przypadki WINGiK-ów” – przykłady postępowań prowadzących w trybie nadzorczym przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Sebastian Bała (Mazowiecki WINGiK), Mirosław Puzia (Śląski WINGiK), Andrzej Żylis (Pomorski WINGiK)

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:30 VIII sesja

 • „U nas to tak!” – treść dokumentów i zawartość operatu technicznego według prawa i w praktyce – dr inż. Robert Łuczyński

13:30 – 13:45 Podsumowanie i zakończenie Seminarium, rozdanie świadectw uczestnictwa

13:45 – 14:45 Obiad

 

Temat:
XII seminarium szkoleniowe z cyklu: „Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”

Prowadzący:
eksperci i prelegenci zajmujący się stosowaniem aktualnych przepisów w geodezji i kartografii z dużym doświadczeniem wykładowczym

Termin:
10 – 12  maja 2023 r.

Miejsce:
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy “4 Żywioły”, Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn

Koszt:
1300,00 zł od osoby – nocleg w pok. 2 osobowym
1450,00 zł od osoby – nocleg w pok. 1 osobowym (liczba miejsc limitowana)

Podane powyżej koszty zawierają zwolnienie z podatku VAT dla podmiotów zgłaszających uczestnictwo, które prześlą wypełnione i podpisane oświadczenie jednostki.

Dla podmiotów zgłaszających uczestnictwo w przypadku nie złożenia oświadczenia, na fakturze doliczony zostanie podatek VAT (23 %).

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie

Numer Konta: 15 1140 1010 0000 3522 2900 1002 (mBank CompanyNet)

(z dopiskiem: „Seminarium szkoleniowe Falenty 2023” – opłata za: nazwisko i imię uczestnika seminarium)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 26 kwietnia 2023 roku

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Komunikat nr. 1 (pdf) >>>

Komunikat nr. 2 (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

Oświadczenie jednostki (pdf) >>>

Oświadczenie jednostki (doc) >>>

 

UWAGA: zgłoszenia i wpłaty można również dokonać za pośrednictwem poniższych formularzy.

W polu Uwagi/Ustalenia dodatkowe prosimy o wpisanie preferencji – nocleg w pokoju 1 lub 2 osobowym

W.K.

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  Zabezpieczenie antyspamowe

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: