XII Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”, Szreniawa, 18 października 2017 r.

Data publikacji: 05.10.2017

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie zapraszają na kolejne XII Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”. Seminarium rozpocznie się w dniu 18.10.2017 r. o godz.10.00 w Pałacu Dworskim na terenie Muzeum.

Prezentowane będą aktualne problemy związane z przemianami strukturalnymi obszarów wiejskich, planowaniem przestrzennym, klasyfikacją gruntów, sprawy scaleń, wymiany oraz podziałów gruntów, reprywatyzacji mienia, ochrony historycznych znaków granicznych.

MIEJSCE SEMINARIUM

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62 – 053 Komorniki
tel. (61) 810 76 29, fax (61) 810 76 42

KOSZTY

Koszty Seminarium pokrywają organizatorzy.
Koszty dojazdów i noclegów pokrywają uczestnicy.
Uczestnicy Seminarium mogą skorzystać z obiadu.
Opłatę za obiad w wysokości 25 zł należy uregulować w trakcie rejestracji.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Seminarium w Sekretariacie Muzeum
tel. (61) 810 76 29, e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Maria Jankowska Uniwersytet Przyrodniczy
kom. 513 389 080, e-mail: maria.jankowska@vip.onet.pl
Wojciech Mielewczyk Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie
tel. (61) 810 97 84, e-mail: w.mielewczyk@muzeum-szreniawa.pl
Waldemar Sztukiewicz OW SGP w Poznaniu
tel. 501 315 615, e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu

Zaproszenie i program >>>

W.K.