XIII Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie 14.11.2018.

Data publikacji: 08.11.2018

Tegoroczna tematyka obejmuje zagadnienia przekształceń terenowo-prawnych w tym scalania i wymiany gruntów, katastru nieruchomości, ładu i bezładu przestrzennego  w krajobrazie rolniczym oraz kwestie związane z planowaniem przestrzennym na obszarach wiejskich.

Informacje:

Miejsce Seminarium:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Dworcowa 5, 62 – 053 Komorniki

tel. (61) 810 76 29, fax (61) 810 76 42

Koszty:

Koszty Seminarium pokrywają organizatorzy.

Koszty dojazdów i noclegów pokrywają uczestnicy.

Uczestnicy Seminarium mogą skorzystać z obiadu.

Opłatę za obiad w wysokości 25 zł  należy uregulować w trakcie rejestracji.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Seminarium w Sekretariacie Muzeum

tel. (61) 810 76 29, e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Maria Jankowska OW SGP w Poznaniu

kom. 513 389 080, e-mail: maria.jankowska@vip.onet.pl

Wojciech Mielewczyk Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

tel. (61) 810 97 84, e-mail: w.mielewczyk@muzeum-szreniawa.pl

Waldemar Sztukiewicz OW SGP w Poznaniu

kom. 501 315 615, e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu

 

Załączniki:

Zaproszenie i program Seminarium (doc) >>>

 

Serdecznie zapraszamy

Waldemar Sztukiewicz

P.I.