XIV Konferencja Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji już za nami

Data publikacji: 08.05.2019

W dniach 25-26 kwietnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie już po raz XIV odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do wyłonienia najlepszych studenckich prac naukowych, ale także świetną okazją do wymiany doświadczeń i integracji studentów z całego kraju.

Tegoroczna edycja zorganizowana została przez Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”. Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Dziekana Wydziału prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego w towarzystwie przedstawiciela Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich  – dr. inż. Krzysztofa Bakuły oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział Kraków – mgr. inż.  Wiktora Salamagi,  studenci prezentowali wyniki swoich prac podczas sesji referatowych oraz posterowych.

 

 

W tegorocznej edycji udział wzięli studenci 9 kół naukowych z całej Polski:

 • Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 • Koło Naukowe Studentów „GeoPixel”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”;
 • Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
 • Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Koło Naukowo-Badawcze GIS, Politechnika Wrocławska;
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor”, Politechnika Śląska.

 

Prace były oceniane przez jury w składzie: dr hab. inż. Bartosz Mitka (UR w Krakowie), dr inż. Dominik Próchniewicz (Politechnika Warszawska), dr inż. Paweł Sikora (Politechnika Śląska), dr inż. Tadeusz Szczutko (AGH), mgr inż. Sylwia Borkowska (WAT), mgr inż. Patrycja Pochwatka (UP w Lublinie).

 

Wyniki sesji referatowej:

 1. miejsce: Kinga Reda, (Wojskowa Akademia Techniczna) „Sieci neuronowe w wykrywaniu obiektów budowlanych na zdjęciach satelitarnych”; 
 2. miejsce: Piotr Bryłka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) „Niskobudżetowy odbiornik GNSS jako narzędzie wspierające obliczanie zawartości pary wodnej w atmosferze”; 
 3. miejsce: Alicja Stankiewicz, Sebastian Hein (Politechnika Śląska): „Ocena deformacji budynku spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą z wykorzystaniem UAV”.

Wyniki sesji posterowej:

 1. miejsce: Dominik Matusiak, Patryk Wróblewski (Wojskowa Akademia Techniczna) „Wykorzystanie Bezzałogowych Systemów Powietrznych do inwentaryzacji 3D napowietrznej infrastruktury energetycznej”; 
 2. miejsce: Alicja Konkol, Joanna Szymczak (Politechnika Warszawska) „Wykorzystanie danych przestrzennych w grze wspomagającej zapoznanie mieszkańców z planowanymi kierunkami rozwoju miasta”;
 3. miejsce: Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek, (Akademia Górniczo – Hutnicza) „Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych różnymi metodami na przykładzie zespołu dworsko-parkowego I.J.Paderewskiego w Kąśnej Dolnej”.

 

 

Podczas obrad Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji podjęto uchwałę, iż prezydenturę w  Klubie w kolejnym roku (2020) przejmuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, co wiąże się między innymi z organizacją XV edycji Konferencji.

 

P.I.