XIV Podlaskie Forum GIS – czerwiec 2017

Data publikacji: 13.06.2017

Dane przestrzenne w usługach elektronicznych dla obywateli

Czternasta konferencja z cyklu „Podlaskie Forum GIS”, odbywająca się pod hasłem „E-usługi – GIS dla obywatela” w dniach 8 i 9 czerwca 2017 roku, miała miejsce w ośrodku wypoczynkowym we wsi Wólka Nadbużna, powiatu siemiatyckiego. Przybyłych na spotkanie powitała Danuta Konopka Geodeta Województwa Podlaskiego i przedstawiła gości konferencji z Janem Zalewskim Starostą Siemiatyckim.

 

 Jan Zalewski wita i pozdrawia uczestników konferencji

 

 Danuta Konopka otwiera XIV Podlaskie Forum GIS

W wystąpieniu wprowadzającym do tematyki obrad Danuta Konopka akcentowała rosnącą ilość usług świadczonych przez administracją rządową i samorządową, z wykorzystaniem internetu. Służba geodezyjna i kartograficzna winna przyczyniać się do poszerzenia zakresu tematycznego świadczonych usług i zadbać o wysoką jakość udostępnianych danych.

Potrzebne jest kontynuowanie starań służby geodezyjnej i kartograficznej o uzyskanie jak największych środków finansowych na rozwój usług elektronicznych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Województwo podlaskie przeznacza kwotę 60 milionów złotych na projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jego celem jest utworzenie „… kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych …”.

Tematowi przewodniemu, E-usługom, poświęcono znaczną uwagę i to zarówno w wystąpieniach przedstawicieli geodezyjnej administracji wojewódzkiej, jak i w prezentacjach reprezentantów firm przygotowujących informatyczne systemy wykorzystywane w pracy geodetów.

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów, przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, została opracowana ocena geoportali regionalnych. Badanie wskazuje na niski poziom wiedzy o tych źródłach informacji oraz małe wykorzystanie, przez osoby fizyczne, udostępnianych danych.

  

…część lewa wspólnej fotografii uczestników XIV Forum GIS 2017…

Zarysowanie znaczenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach dla różnorodnych użytkowników: obywatela, administracji, geodety odsłoniło wiele interesujących kwestii, decydujących o użyteczności tego projektu.

  

…część prawa wspólnej fotografii uczestników XIV Forum GIS 2017…

Interesujące i pobudzające do dyskusji okazało się wystąpienie, które za temat miało budowanie „rejestrów publicznych w epoce Web 3.0”.

Wskazane wyżej zagadnienia nie wyczerpują całego programu konferencji, którą pełniej przedstawimy w najbliższym numerze „Przeglądu Geodezyjnego”.

Organizatorzy „Forum” zatroszczyli się także o to, aby uczestnicy konferencji mieli nieco czasu na wypoczynek. Temu służył spływ kajakowy wodami Bugu i wieczór przy ognisku, które było „punktem centralnym” zabawy tanecznej, przy blasku księżyca.

 

 …uczestnicy konferencji na wodach Bugu podczas spływu kajakowego…

Obrady konferencji trwały do godzin południowych drugiego dnia.

Zamykając „XIV Forum” Danuta Konopka podziękowała za interesujące wystąpienia, za liczny udział w spotkaniu, za którego dobre przygotowanie i przebieg należą się podziękowania wszystkim osobom, które trudziły się nad jego zorganizowaniem. „Za rok spotkamy się w Białymstoku(?)”.

smw

Opracowanie:

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński.

W.K.