XIX Kaliska Konferencja Naukowo – Technicznej nt.: „Modernizacja katastru, informatyzacja PZGiK i interoperacyjność zbiorów danych w aspekcie utworzenia ZSiN i realizacji środków unijnych i środków z RPO w latach 2016-2020”, Ostrów Wielkopolski

Data publikacji: 27.07.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu zaprasza na kolejną XIX Kaliską Konferencję Naukowo – Technicznej nt.: „Modernizacja katastru, informatyzacja PZGiK i interoperacyjność zbiorów danych w aspekcie utworzenia ZSiN i realizacji środków unijnych i środków z RPO w latach 2016-2020”, która odbędzie się w dniach 15 ‑ 16 września 2016 r. Miejscem Konferencji będzie Ostrów Wielkopolski, Hotel Borowianka, ul. Limanowskiego 134.

Zakres tematyczny Konferencji.

Tematem głównym Konferencji jest utworzenie i wdrożenie ZSiN. Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN wymaga szeroko rozumianych działań modernizacyjnych katastru, a także jego harmonizacji z pozostałymi bazami danych tworzonych z reguły w tych samych zamówieniach publicznych, a dotyczących informatyzacji PZGiK, utworzenia mapy zasadniczej, utworzenia GESUT i zapewnienia interoperacyjności wszystkim zbiorom.

Możliwość wykorzystania przez geodezję stosunkowo dużych środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2016-2020 stwarza niepowtarzalne warunki poprawy, jakości i wiarygodności danych gromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Służbę Geodezyjna i Kartograficzną, a tym samym poprawę wizerunku tych rejestrów. Wymaga to zaangażowania w ten proces wszystkich jego uczestników – współpracy organów prowadzących PZGiK, w tym kataster nieruchomości, wykonawców opracowań, wyłonionych w trybie zamówień publicznych oraz autorów środowisk programowych. Szczególnej uwagi wymaga przemyślana harmonizacja zbiorów danych i ich interoperacyjność. Zastanówmy się wspólnie nad tymi wszystkimi aspektami.

Tematy przewodnie konferencji:

  • Modernizacje w oparciu o pomiary sytuacyjne terenowe, fotogrametryczne i kartometryczne.
  • Informatyzacja Zasobu, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych – realność ustawowych terminów.
  • Technologie z punktu widzenia wykonawcy, autora oprogramowania i organu prowadzącego PZGiK.
  • Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie branży geodezyjnej.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Organizatorzy oczekują zgłoszeń do dnia 10 września 2016 r.

 

Komunikat Konferencji (pdf) >>>

Program Konferencji (pdf) >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji (pdf) >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji (doc) >>>

Oświadczenie uczestnika (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika (doc) >>>

W.K.