XLIII edycja Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Szczegółowe wytyczne, Zgłoszenie

Data publikacji: 07.09.2020

Komitet Główny OWGiK oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich  serdecznie zapraszają uczniów i szkoły do udziału w XLIII edycji OWGiK w roku szkolnym 2020/2021.

Organizatorem zawodów drugiego i trzeciego stopnia będzie Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Rzeszowie. Przewidujemy, że zawody te zostaną przeprowadzone w dniach 08 – 10 kwietnia 2021 r. natomiast zawody pierwszego stopnia – etap szkolny należy zorganizować  w dniach 22-23 października 2020 r. Początek zawodów każdego dnia o godz. 9.00.

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Olimpiady oraz zestawy pytań na etap szkolny Komitet Główny przekaże szkołom, które zgłoszą udział w Olimpiadzie. W związku z powyższym informujemy, że zgłoszenie szkoły do udziału w XLIII Olimpiadzie WGiK należy przekazać do biura Zarządu Głównego SGP w terminie do 1 października br. drogą elektroniczną na adres: olimpiada@sgp.geodezja.org.pl. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu (różni się od ubiegłorocznego).

 

Szczegółowe wytyczne XLIII Olimpiady.pdf

Zgłoszenie do etapu szkolnego.doc

Zgłoszenie do etapu szkolnego.pdf