XLIV Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Patronaty honorowe

Data publikacji: 25.02.2022

XLIV Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowana w ramach
zadania publicznego MEN „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów
w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022” została objęta
honorowymi patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Komitetu Geodezji PAN
oraz Głównego Geodety Kraju.