XLV Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zapraszamy

Data publikacji: 17.07.2022

Dnia 17 czerwca 2022 r., decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Stowarzyszeniu Geodetów Polskich przyznano dotację, w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, na organizację Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej i Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich uprzejmie informują, że przystąpiono do organizacji XLV edycji Olimpiady.

W związku z tym, zgłoszenie szkoły do udziału w XLIV Olimpiadzie WGiK należy przekazać do biura Zarządu Głównego SGP w terminie do 1 października 2022 r. drogą elektroniczną na adres: olimpiada@sgp.geodezja.org.pl

Formularz zgłoszenia prześlemy do szkół oraz zamieścimy na stronie ZG SGP w pierwszych dniach września br.

Zawody I stopnia – etap szkolny należy zorganizować w dniach 27 – 28 października 2022 r.

Zawody II stopnia – etap międzyszkolny:

13.04.2023 r. – rozwiązanie zadań tekstowych i pytań testowych,

14.04.2023 r. – sprawdzian umiejętności praktycznych.

Zawody III stopnia – etap centralny − 15.04.2023 r.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej, już XLV edycji, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w roku szkolnym 2022/2023.

 

Załączniki:

1. Regulamin Olimpiady WGiK >>>

2a. Oświadczenie uczestnika (pdf) >>>

2b. Oświadczenie uczestnika (doc) >>>

3. Program Olimpiady WGiK >>>

4. Harmonogram XLV Olipiady WGiK 2022/2023 >>>

W.K.