XLVI Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zapraszamy

Data publikacji: 25.06.2023

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej i Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich uprzejmie informują, że przystąpiono do organizacji XLVI edycji Olimpiady.

W związku z tym, zgłoszenie szkoły do udziału w XLVI Olimpiadzie WGiK należy przekazać drogą elektroniczną na adres: olimpiada@sgp.geodezja.org.pl w terminie do 1 października 2023 r.

Formularz zgłoszenia prześlemy do szkół oraz zamieścimy na stronie ZG SGP w pierwszych dniach września br.

Zawody I stopnia – etap szkolny należy zorganizować w dniach 26 – 27 października 2023 r.

Zawody II stopnia – etap międzyszkolny:

4 kwietnia 2024 r. – rozwiązanie zadań tekstowych i pytań testowych,

5 kwietnia 2024 r. – sprawdzian umiejętności praktycznych.

Zawody III stopnia – etap centralny − 6 kwietnia 2024 r.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej, już XLVI edycji, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w roku szkolnym 2023/2024.

 

Regulamin Olimpiady WGiK 2023 (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika (doc) >>>

Program Olimpiady WGiK >>>

Harmonogram XLVI Olipiady WGiK 2023/2024 >>>

W.K.