XLVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zapraszamy

Data publikacji: 20.06.2024

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej i Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich uprzejmie informują, że przystąpiono do organizacji XLVII edycji Olimpiady.

W związku z tym, zgłoszenie szkoły do udziału w XLVII Olimpiadzie WGiK należy przekazać drogą elektroniczną na adres: olimpiada@sgp.geodezja.org.pl w terminie do 1 października 2024 r.

Formularz zgłoszenia prześlemy do szkół oraz zamieścimy na stronie ZG SGP w pierwszych dniach września br.

Zawody I stopnia – etap szkolny należy zorganizować w dniach 24 – 25 października 2024 r.

Zawody II stopnia – etap międzyszkolny:

− 10 kwietnia 2025 r. – rozwiązanie zadań tekstowych i pytań testowych,

− 11 kwietnia 2025 r. – sprawdzian umiejętności praktycznych.

Zawody III stopnia – etap centralny − 12 kwietnia 2025 r.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej, już XLVII edycji, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w roku szkolnym 2024/2025.

 

Regulamin Olimpiady WGiK (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika (doc) >>>

Program Olimpiady WGiK >>>

Harmonogram XLVII Olimpiady WGiK 2024/2025 >>>