XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Data publikacji: 05.07.2018

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. odbyły się w warszawskim hotelu NOVOTEL WARASZAWA AIRPORT obrady XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w warszawskim hotelu NOVOTEL WARASZAWA AIRPORT odbyły się obrady XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wśród zaproszonych gości Zjazdu był Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowała Sekretarz Generalny Barbara Kosińska jako jedyny przedstawiciel środowiska geodezyjnego. Cieszy fakt, że Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest postrzegane przez tak dużą organizację środowiska budowlanego jako partner i organizacja reprezentująca środowisko geodezyjne.

Na Zjeździe został wybrany nowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Andrzej Roch Dobrucki ustąpił miejsca nowo wybranemu Prezesowi prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kledyńskiemu, profesorowi Politechniki Warszawskiej.

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich prof. dr. hab. inż. Janusz Walo, w imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przekazał list gratulacyjny nowo wybranemu Prezesowi PIIB prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kledyńskiemu.

BK

Zdjęcia ze Zjazdu można obejrzeć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa