XVII Podlaskie Forum GIS 26-27 września – informacje organizacyjne/program

Data publikacji: 10.07.2024

Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wojewódzkie Biuro Geodezji uprzejmie informują, że w dniach 26-27 września 2024 roku w Ciechanowcu odbędzie się XVII PODLASKIE FORUM GIS

pt. „AI – nowoczesne rozwiązania, szansa rozwoju czy zagrożenia w GIS?”.

Poniżej przedstawiamy szczegóły organizacyjne oraz program wydarzenia

PROGRAM – XVII PODLASKIE FORUM GIS
„AI – nowoczesne rozwiązania, szansa rozwoju czy zagrożenia w GIS?”

Dzień pierwszy 26.09.2024 (czwartek)

do godz. 10:30  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 10:30 – 11:00  Otwarcie Forum, powitanie uczestników Forum

godz. 11:00 – 12:00  PANEL I  Sztuczna inteligencja – o co w tym chodzi?

11:00 – 11:20 Oto jest Inteligencja Platona!

Dariusz Wilczewski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich

11:20 – 11:40 Wystąpienie Głównego Geodety Kraju

Alicja Kulka – Główny Urząd Geodezji i Kartografii

11:40 – 12:10 Wystąpienie Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:10 – 12:40  Przerwa – zdjęcie uczestników Forum

godz. 12:40 – 14:00  PANEL II Wykorzystanie AI

12:40 – 13:00 Zastosowanie modeli Machine Learning do pozyskania i analizy danych geoprzestrzennych.

Karol Stachura – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

13:00 – 13:20 Analiza możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w budowie specyfikacji danych Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej v3.0.

Bartłomiej Bielawski – Politechnika Warszawska

13:20 – 13:40 Co sztuczna inteligencja może nam powiedzieć o lesie?

Marcin Koźniewski, Łukasz Kolendo i Marek Ksepko – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział
w Białymstoku

13:40 – 14:00 Panel dyskusyjny

godz. 14:00 – 15:00  Obiad

godz. 15:00 – 16:00  PANEL III Pozyskanie i przetwarzanie danych

15:00 – 15:20 Drony, GIS i AI w aspekcie prawa lotniczego.

Radosław Zych – Akademia UAV

15:20 – 15:40 Wsparcie dronów oraz AI w zadaniach geodezyjnych: automatyzacja pomiarów i analiz przestrzennych

Paweł Wójcik –  SkySnap sp. z o.o.

15:40 – 16:00 Miedze w lesie – te dawne i dzisiejsze.

Marcin Sołoguba – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

16:00 – 16:30 Panel dyskusyjny

godz. 17:00 – 19:30  Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

godz. 20:00 Kolacja – grill
Dzień drugi 27.09.2024 (piątek)

godz.  7.30 – 10.00  Śniadanie

godz. 10:00 – 10:50   PANEL IV Bezpiecznie czy nie?

10:00 – 10:30 Ciemna strona mocy AI.

Łukasz Wejda – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10:30 – 10:50 Doświadczenia z wykorzystania AI w podnoszeniu efektywności pracy starostw.

Sławomir Bury – Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

10:50 – 11:10 Automatyzacja rozpoznawania obiektów drogi wspomagana przez AI w celu świadczenia e-usług dla obywateli, biznesu i administracji.
Designers sp. z o. o.

11:10 – 11:30 Od Danych do Map: Bezpieczna Integracja i Wizualizacja Informacji z Różnych Źródeł (#KRI, #GIS, #BigData, #API).
Geopartner Geomatics Sp. z o. o.

11:30 – 12:00 Zastosowanie sztucznej  inteligencji oraz bazy BDOT10k w Międzynarodowym  Spisie Bociana Białego.
Ludmiła Pietrzak –Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Dariusz Perkowski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Suwałki, InterTIM Suwałki

12:00 – 12:30 Podsumowanie Forum oraz losowanie nagród w konkursie.

godz. 12:30 – 13.30  Obiad i zakończenie Forum
Podczas trwania XVII Podlaskiego Forum GIS odbywać się będzie konkurs tematyczny.

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Forum

HOTEL Nowodwory ul. Pałacowa 7; 18-230 Ciechanowiec

https://hotelnowodwory.pl/

Warunki udziału

Zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 10 września 2024 r.

Płatność

Przelewem na konto na podstawie wystawionej faktury/rachunku:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku

Bank mBank Company Net NR 85 1140 1010 0000 3522 2900 1003

z dopiskiem „Forum GIS – Ciechanowiec numer faktury”

* Koszt uczestnictwa 26-27.09.2024 r.– 1 150 PLN /netto/ + 23% VAT (1414,50 PLN brutto)

(obejmuje: udział w Forum, wyżywienie i noclegi)

Z dodatkowym noclegiem w dniu 25.09.2024 r. – 1 450 PLN /netto/+ 23% VAT (1783,50 PLN brutto)

* XVII Podlaskie Forum GIS ma charakter usługi kształcenia zawodowego

Termin płatności : 14 dni od otrzymania faktury.

Dla instytucji publicznych płatność możliwa po konferencji.

Warunki rezygnacji

Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji

złożonej do dnia 30 sierpnia 2024 r. przesłanej na e-mail: gispodlaskieforum@gmail.com

 

Kontakt z organizatorem

Komitet Organizacyjny Forum

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku

Bartłomiej Kowalski, tel. 531 991 002

e-mail: gispodlaskieforum@gmail.com

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Lesław Wołcz

Marta Anchimiuk

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Magdalena Borowska

 

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 

Komunikat nr 1(pdf) >>>

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PONIŻSZE ZGŁOSZENIE

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  .-

  Dane do faktury za udział w konferencji XVII Podlaskie Forum GIS


  Oświadczenia


  Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT
  Organizator oświadcza, iż usługa świadczona przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich , polegająca na udziale w XVII Podlaskim Forum GIS ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, a nabyte w trakcie przedmiotowych szkoleń umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych
  Oświadczam, że udział zgłaszanych uczestników jest finansowany ze środków publicznych:

  zatem, wobec niniejszego zgłoszenia i wynikających z niego płatności, należy zastosować zwolnienie z opłacania podatku VAT.


  Niniejsze zgłoszenie zobowiązuje płatnika do uiszczenia opłaty za udział w XVII Podlaskim Forum GIS. *
  W ślad za potwierdzeniem zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma fakturę pro forma. W przypadku przedpłaty na konto faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od zgłoszenia. Jeśli zamawiającym jest instytucja istnieje możliwość płatności po terminie konferencji.
  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.