XVII Podlaskie Forum GIS – Ciechanowiec; 26-27 września 2024 r.

Data publikacji: 26.06.2024 | Data wydarzenia: 26.09.2024

Organizatorzy Konferencji:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Marszałek Województwa Podlaskiego
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku


KOMUNIKAT I


Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-27 września 2024 roku w Ciechanowcu odbędzie się XVII PODLASKIE FORUM GIS pt. „AI – nowoczesne rozwiązania, szansa rozwoju czy zagrożenia w GIS?”.
Już siedemnasty raz zapraszamy na Konferencję, której motywem przewodnim będzie sztuczna inteligencja w zderzeniu z administracją i Systemami Informacji Przestrzennej.
Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje naszą rzeczywistość i już teraz pozwala na przetwarzanie ogromnych ilości danych, przy okazji sama doskonaląc swoje algorytmy. Przyjrzymy się zatem jaki jest jej wpływ na informację przestrzenną i czy można ją wykorzystać do tworzenia map oraz przetwarzania danych. Zapoznamy się z przypadkami użycia sztucznej inteligencji, zobaczymy jak można dostarczać więcej informacji na dużą skalę i tworzyć mapy szybciej niż ludzie. Zastanowimy się jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed branżą geoinformatyczną w zakresie AI.
XVII Podlaskie Forum GIS daje możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad wymaganiami stawianymi przed administracją publiczną w zakresie postępującego wykorzystania sztucznej inteligencji. Jak co roku będzie również możliwość zapoznania się z nowościami dotyczącymi oprogramowania, usług czy sprzętu, oferowanymi przez firmy z sektora geoinformacyjnego.
Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej wspólnie przez: Marszałka Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne wkrótce na stronach: Stowarzyszenie Geodetów Polskich (geodezja.org.pl) oraz Start – GIS Podlasia – geoportal.podlaskie.ue oraz Strona główna – Wojewódzkie Biuro Geodezji (wrotapodlasia.pl)

 

                                                                                                           

                                                                                                                Z wyrazami szacunku
                                                                                                                     Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego

 

Szymon Pawłowski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Bartłomiej Kowalski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Lesław Wołcz – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Marta Anchimiuk – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Magdalena Borowska – Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

 

Komunikat nr 1(pdf) >>>

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PONIŻSZE ZGŁOSZENIE

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  .-

  Dane do faktury za udział w konferencji XVII Podlaskie Forum GIS


  Oświadczenia


  Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT
  Organizator oświadcza, iż usługa świadczona przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich , polegająca na udziale w XVII Podlaskim Forum GIS ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, a nabyte w trakcie przedmiotowych szkoleń umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych
  Oświadczam, że udział zgłaszanych uczestników jest finansowany ze środków publicznych:

  zatem, wobec niniejszego zgłoszenia i wynikających z niego płatności, należy zastosować zwolnienie z opłacania podatku VAT.


  Niniejsze zgłoszenie zobowiązuje płatnika do uiszczenia opłaty za udział w XVII Podlaskim Forum GIS. *
  W ślad za potwierdzeniem zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma fakturę pro forma. W przypadku przedpłaty na konto faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od zgłoszenia. Jeśli zamawiającym jest instytucja istnieje możliwość płatności po terminie konferencji.
  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.