XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji – podsumowanie

Data publikacji: 07.05.2024

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział niemal 120 uczestników, pochodzących łącznie z 11 uczelni, zrzeszonych w 14 organizacjach studenckich.

Patronat nad Konferencją objęło łącznie 17 instytucji krajowych i międzynarodowych, a w gronie sponsorów znalazło się 10 firm, które wsparły organizatorów finansowo i materialnie.

 

 

Po rozpoczęciu konferencji przez prowadzących (inż. Patrycja Mormus oraz kpr. pchor. Jakub Kremer), głos zabrał Prezes Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji sierż. pchor. Marek Weis, który osobiście powitał wszystkich biorących udział w Konferencji oraz odczytał list, wystosowany do wszystkich uczestników wydarzenia przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pana Rafała Trzaskowskiego, będącego jednym z patronów honorowych Konferencji. Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT, który dokonał oficjalnego otwarcia XVIII Konferencji OKSG. Jako pierwszy prelegent głos zabrał dr hab. inż. Andrzej Araszkiewicz, prof. WAT, który wygłosił wykład inauguracyjny „Pogoda kosmiczna – wpływ na działania operacyjne SZ RP”. Po zakończeniu wykładu, rozpoczęła się pierwsza z pięciu sesji referatowych, podczas której uczestnicy, w formie prezentacji, przedstawiali wyniki swojej pracy naukowej. W przerwach między nimi natomiast, odbywały się sesje posterowe, podczas których jury oceniało kolejne prace. Wieczorem pierwszego dnia Konferencji, uczestnicy zgromadzili się w podziemiach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na uroczystym bankiecie, stanowiącym nieodłączną część każdej edycji Konferencji OKSG. Łącznie, podczas dwóch dni Konferencji, wygłoszonych zostało 16 referatów oraz zaprezentowanych zostało 20 posterów.

Po zakończeniu oceniania prac, jury udało się na naradę, podczas której wyłoniło laureatów XVIII Konferencji OKSG. W konkursie referatów zwyciężyli:

  • miejsce I – „Analiza porównawcza serwisów pozycjonowania GNSS dedykowanych dla rolnictwa precyzyjnego” – inż. Wiktoria Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Geodetów;
  • miejsce II – „Zastosowanie danych teledetekcji pasywnej i uczenia maszynowego w monitorowaniu obszarów zalesionych południowej Nigerii” – inż. Dorota Włodarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Geodetów;
  • miejsce III – „Śledzenie pieszych z kamer monitoringu w globalnym układzie odniesienia przy użyciu technologii Computer Vision i Deep Learning” – inż. Paweł Czernic, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Studentów WGiK PW „GEOIDA”.

W konkursie posterów:

  • miejsce I – „Zastosowanie fotogrametrii w kontekście dziedzictwa historycznego: modelowanie 3D i inwentaryzacja architektoniczna wybranych spichlerzy na Wyspie Spichrzów w Gdańsku” – inż. Oliwia Moderacka, inż. Natalia Ziółkowska, inż. Aleksandra Żabicka, Politechnika Gdańska, Geodezyjne Koło Naukowe Hevelius;
  • miejsce II – „Opracowanie 3D rzeźby Apoteozy Wiedzy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej” – inż. Julia Domachowska, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Studentów WGiK PW „GEOIDA”;
  • miejsce III – „Zintegrowane podejście do zastosowania fotogrametrii jako środka umożliwiającego wirtualne zwiedzanie obiektów historycznych na podstawie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie” – inż. Aleksandra Żabicka, inż. Natalia Ziółkowska, inż. Oliwia Moderacka, Politechnika Gdańska, Geodezyjne Koło Naukowe Hevelius.

Nowością było przyznanie nagrody publiczności. Po wygłoszeniu ostatniej prezentacji uczestnicy mieli możliwość głosowania na najlepszy referat i poster, z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosu na pracę ze swojej uczelni. Nagrody otrzymali:

  • referat – „Zastosowanie danych teledetekcji pasywnej i uczenia maszynowego w monitorowaniu obszarów zalesionych południowej Nigerii” – inż. Dorota Włodarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Geodetów;
  • poster – „Piaszczysta Podróż w Czasie: Ewolucja Wędrującej Wydmy Łąckiej” – Karolina Rożek, Mateusz Kosek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”.

XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji to już historia. Organizatorzy pragną wyrazić swoją wdzięczność wszystkim tym, bez których Konferencja nie mogłaby się odbyć, zwłaszcza wszystkim jej uczestnikom – bez nich to wszystko nie miałoby sensu. Jesteśmy przekonani, że wydarzenie stało na najwyższym poziomie, a dla uczestników był to owocny i dobrze spędzony czas. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

 

 

sierż. pchor. Marek Weis

Prezes Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji

Przewodniczący Koła Naukowego Studentów „GeoPixel”

MB