XVI Podlaskie Forum GIS – Białowieża 07-08.09.2023 r.

Data publikacji: 30.08.2023 | Data wydarzenia: 07.09.2023

Organizatorzy Konferencji:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Marszałek Województwa Podlaskiego
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku


KOMUNIKAT II

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8 września 2023 roku w Hotelu Białowieskim w Białowieży organizowane będzie
XVI PODLASKIE FORUM GIS pt. „GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania”.

Po dłuższej przerwie wracamy już szesnasty raz z Konferencją, która cieszyła się w poprzednich edycjach dużym zainteresowaniem. Celem Konferencji jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez pozyskiwanie niezbędnej wiedzy w zakresie stosowania geoinformacji w różnych dziedzinach działalności społeczno-administracyjno-gospodarczej.
Konferencja adresowana jest do instytucji i środowisk zainteresowanych wykorzystywaniem informacji przestrzennej, w szczególności przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych oraz instytucji, które w praktyce stosują lub są zainteresowane wdrożeniem systemu GIS.
XVI Podlaskie Forum GIS daje możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad wymaganiami stawianymi przed administracją publiczną oraz instytucjami w zakresie utrzymania i korzystania z systemów informacji przestrzennej. Podczas Konferencji prezentowane będzie bogate doświadczenie przedstawicieli JST i firm, które swoją działalność opierają na systemach GIS. Jak co roku będzie również możliwość zapoznania się z nowościami dotyczącymi oprogramowania, usług czy sprzętu, oferowanymi przez firmy z sektora geoinformacyjnego.

Z przyjemnością informujemy, iż nasza konferencja została objęta patronatem honorowym przez Głównego Geodetę Kraju.

PROGRAM:

Dzień pierwszy 07.09.2023 (czwartek)

do godz. 10:30  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
10:30 – 10:50  Otwarcie Forum – Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego

10:50 – 12:10  Sesja I – GeoPortale – rewolucyjne zmiany czy ciągły rozwój?

10:50 – 11:10 GIS Podlasia narzędziem szerokiego dostępu do informacji przestrzennej – Lesław Wołcz – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
11:10 – 11:30 Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz zarządzanych przez administrację publiczną – dr Anna Bober – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
11:30 – 11:50 Zrób  to sam – kreatory aplikacji mapowych – Dominik Góralczyk – Esri Polska Sp. z o.o.
11:50 – 12:10 „Geoportal Dolny Śląsk – czego chcieć więcej?” – Marek Bittner – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
12:10 – 12:30  Przerwa kawowa

12:30 – 13:50  Sesja II – Bezpieczeństwo publiczne

12:30 – 12:50 Działanie systemu 112 oraz zarządzania kryzysowego w oparciu o systemy informacji przestrzennej – Piotr Hryniewicki, Rafał Kamiński – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
12:50 – 13:10 Prezentacja systemu schrony.straz.gov.pl – st. kpt. Stefan Ostrowski – Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku
13:10 – 13:30 Rola zobrazowań satelitarnych w monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i środowiska – dr Katarzyna Bajorek-Zydroń – ProGea 4D Sp. z o. o.
13:30 – 13:50 „Skuteczne dzielenie informacji z wykorzystaniem HxGN OnCall i HxGN Connect w sytuacjach krytycznych” – Paweł Pręcikowski – Hexagon | Intergraph Polska Sp. z o.o.
13:50 – 14:50  Obiad

14:50 – 16:40  Sesja III – Pełna integracja czy okresowa synchronizacja danych? Modele wymiany danych przestrzennych między użytkownikami GIS

14:50 – 15:20 Synergia wieloźródłowych danych przestrzennych w opracowaniach przyrodniczych- Szymon Chmur – Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej
15:20 – 15:40 Modelowanie sieci infrastruktury technicznej – wykorzystanie danych powiatowych i branżowych – Jakub Bobrowski – AquaRD Sp. z o.o.
15:40 – 16:00 Wymiana danych geoprzestrzennych w różnych formatach – istniejące narzędzia i potrzeby – Jerzy Biegalski – Softline Plus Jerzy Biegalski
16:00 – 16:20 Co, gdzie i jak, czyli drony w lesie – Marcin Sołoguba – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
16:20 – 16:40 Panel dyskusyjny
17:00 – 19:30  Spacer po Puszczy Białowieskiej z przewodnikiem
20:00 Kolacja – ognisko

Dzień drugi 08.09.2023 (piątek)

7.30 – 9:30  Śniadanie
9:30 – 10:50   Sesja IV – Obowiązki i możliwości współdziałania administracji publicznej różnego szczebla

9:30 – 9:50 Plan urządzeniowo-rolny jako dokument strategiczny gminy – Krzysztof Goleniowski – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
9:50 – 10:10 Integracja danych w systemach SmartCity – kosztowny pomysł czy paląca potrzeba – Tomasz Krupa – Geopartner
10:10 – 10:30 Katastralne podwaliny planu miejscowego – Mirosław Zalewski – Gmina Choroszcz
10:30 – 10:50 Dane (geo)cyfrowe w administracji – Robert Janus, Piotr Czarnecki – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
10:50 – 11:20  Przerwa kawowa – wymeldowanie z hotelu

11:20 – 13:00  Sesja V – GIS w kontaktach z obywatelem i jako narzędzie pracy urzędu

11:20 – 11:40 Rozwiązania back office oparte o narzędzia GIS – Paweł Żak – Starostwo Powiatowe w Mońkach
11:40 – 12:00 E-usługi oraz walidacja i prezentacja GML na geoportal2.pl – Krzysztof Borys – GEOBID spółka z o.o.
12:00 – 12:20 Geoportal.gov.pl jako narzędzie do prezentacji działań organizacji pozarządowych – Dariusz Wilczewski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich
12:20 – 13:00 Podsumowanie Forum oraz losowanie nagród dla zwycięzców gry terenowej
13:00  Obiad i zakończenie Forum

Podczas trwania Podlaskiego Forum GIS odbywać się będzie gra terenowa z kodami QR.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

REJESTRACJA ONLINE poprzez formularz poniżej na stronie

Miejsce Forum
HOTEL „BIAŁOWIESKI” CONFERENCE, WELLNESS & SPA; Stoczek 218; 17-230 Białowieża (https://www.hotel.bialowieza.pl/)

Warunki udziału
Zgłoszenie uczestnictwa ONLINE w terminie do 14 sierpnia 2023 r.

Płatność
Przelewem na konto: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku
Bank mBank Company Net NR 85 1140 1010 0000 3522 2900 1003
z dopiskiem „Forum GIS – Białowieża”

* Koszt uczestnictwa: 7-8.09.2023 r.– 1 050 PLN /netto/ + 23% VAT (1291,50 PLN brutto)
(obejmuje: udział w Forum, wyżywienie i noclegi)
Z dodatkowym noclegiem w dniu 6 września 2023 r. – 1 350 PLN /netto/+ 23% VAT (1660,50 PLN brutto)

* XVI Podlaskim Forum GIS ma charakter usługi kształcenia zawodowego

Termin płatności : 14 dni od otrzymania faktury.
Dla instytucji publicznych płatność możliwa po konferencji.

Warunki rezygnacji
Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Kontakt z organizatorem
Komitet Organizacyjny Forum:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich  Oddział w Białymstoku
Dariusz Wilczewski, tel. 604-095-505; e-mail: bialystok@sgp.geodezja.org.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Lesław Wołcz, Marta Anchimiuk
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – Magdalena Borowska

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Szczegółowy program konferencji (pdf) >>>
Szczegóły organizacyjne (pdf) >>>

komunikat I (pdf) >>>
UWAGA: Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poniższego formularza.

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ PONIŻSZE ZGŁOSZENIE

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  .-

  Dane do faktury za udział w konferencji XVI Podlaskie Forum GIS


  Oświadczenia


  Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT
  Organizator oświadcza, iż usługa świadczona przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich , polegająca na udziale w XVI Podlaskim Forum GIS ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, a nabyte w trakcie przedmiotowych szkoleń umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych
  Oświadczam, że udział zgłaszanych uczestników jest finansowany ze środków publicznych:

  zatem, wobec niniejszego zgłoszenia i wynikających z niego płatności, należy zastosować zwolnienie z opłacania podatku VAT.


  Niniejsze zgłoszenie zobowiązuje płatnika do uiszczenia opłaty za udział w XVI Podlaskim Forum GIS. *
  W ślad za potwierdzeniem zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma fakturę pro forma. W przypadku przedpłaty na konto faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od zgłoszenia. Jeśli zamawiającym jest instytucja istnieje możliwość płatności po terminie konferencji.




  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.