XX Kaliska Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu „Kataster nieruchomości” – Ostrów Wielkopolski – listopad 2017

Data publikacji: 25.08.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu zaprasza na jubileuszową XX Kaliską Konferencję Naukowo – Techniczną pn. „Kataster Nieruchomości z perspektywy ostatnich 30 lat. Obecny stan prawny i postulowane zmiany w świetle budowy ZSiN oraz prac Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii”, która odbędzie się w dniach 13‑14 listopada 2017 r.

Miejscem Konferencji będzie Ostrów Wielkopolski, Hotel Borowianka, ul. Limanowskiego 134.

Zakres tematyczny Konferencji

Tematem głównym konferencji jest wdrożenie przepisów, które zostały wprowadzone w miejsce Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych SWDE standard GML (Geography Markup Language). Z wykorzystaniem tego standardu nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków są przekazywane do centralnego repozytorium. W skutek zmiany napotyka sie na ogromne problemy z wdrożeniem tego standardu ze strony twórców oprogramowań, a wynikają głównie z niedoskonałości przepisów. O tych wszystkich sprawach chcemy mówić na konferencji, aby nie dochodziło do sytuacji, że wykonywane modernizacje ewidencji gruntów i budynków nie będą przyjmowane przez podgik. Zostaną też omówione wyniki dotychczasowych prac Zespołu doradczego powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa wiążące się ściśle z problematyką ewidencji gruntów i budynków.

 

Zachęcamy do udziału specjalistów z biur, którzy na co dzień spotykają się z koniecznością właściwego ustalenia granicy, zaliczania stwierdzonych zmian w sposobie użytkowania gruntów, dokonania pomiaru budynków, budowli itp. Jesteśmy przekonani, że udział w konferencji pomoże im w podejmowaniu właściwych decyzji.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Organizatorzy oczekują zgłoszeń do dnia 27 października 2017 r.

 

Komunikat Konferencji (pdf) >>>

Program Konferencji (pdf) >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji (pdf) >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji (doc) >>>

Oświadczenie uczestnika (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika (doc) >>>

W.K.