XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji już wkrótce

Data publikacji: 23.08.2014

Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Český svaz geodetů a kartografů oraz Slovenská spoločnost’ geodetov a kartografov przy współpracy DVW Berlin-Brandenburg e.V. organizują kolejne XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji, które odbędą się w dniach 6 – 8 października 2014 r., w Berlinie. Miejsce i termin tegorocznych Międzynarodowych Dni Geodezji pozwoli uczestnikom spotkania zapoznać się z największymi międzynarodowymi Targami INTERGEO.

Celem XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji jest integracja zawodowa oraz kulturalna geodetów z sąsiadujących krajów pod hasłem:

Aktualne wyzwania w Unii Europejskiej dla geodezji i geoinformacji – Europa rozwija wspólne międzynarodowe spotkania

Nowością jubileuszowego spotkania będzie udział uczestników Dni Geodezji w międzynarodowych targach geodezyjnych „INTERGEO” współorganizowanych corocznie przez naszego niemieckiego partnera: Gesellschaft fuer Geodaesie, Geoinformation und Landmanagment (DVW). Z tego też względu rozszerzone o udział naszych partnerów spotkanie geodetów z 4 krajów odbędzie się jesienią a nie jak dotychczas wiosną. Idea spotkań polega na wzajemnym poznaniu problemów zawodowych, nawiązaniu kontaktów osobistych oraz prezentacji i dyskusji wybranych zagadnień geodezyjnych. Dni Geodezji odbywają się co roku w innym kraju. Pierwsze Dni Geodezji miały miejsce w Żylinie na Słowacji w dniach 16-19.05.1995. Dwudzieste pierwsze będą organizowane przez Kolegów z Republiki Czeskiej w roku 2015 w tradycyjnym terminie, czyli na wiosnę. Referaty i dyskusje odbywają się w ojczystych językach uczestników.

W programie XX Międzynarodowych Dni Geodezji przewidziano sześć bloków tematycznych poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Wdrażanie Dyrektywy „Inspire” w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech,
  • Integracja danych geodezyjnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie,
  • Standaryzacja Układów Odniesienia w Europie,
  • Rozwój wzajemnych kontaktów i kooperacja w dziedzinie geodezji,
  • Uprawnienia Geodezyjne na tle innych państw w Europie,
  • Szkolnictwo geodezyjne, dokształcanie zawodowe.

W każdej grupie tematycznej zostaną zaprezento­wane referaty przygotowane przez wszystkie Stowarzyszenia. Każde Stowarzyszenie może zaproponować jeden referat w grupie tematycznej (po około 10 minut). Studenci z każdego kraju mogą przygotować po 2 krótkie referaty. Koledzy z Niemiec wydelegują referentów, którzy wygłoszą referaty w języku polskim, czeskim lub słowackim.

Sponsorem głównym XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji została firma GeoMax International GmbH.

 

Zainteresowanych udziałem w XX Międzynarodowych Dniach Geodezji uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej na adres biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 30 sierpnia 2014 r.

 

Komunikat wraz z kartą zgłoszenia >>>

Program merytoryczny >>>

W.K.